AOF.no

Arbeidsmiljøutdanningen – oppfriskningskurs

Verneombudene er en viktig ressurs i arbeidsmiljøarbeidet i en virksomhet. For å kunne bidra i samarbeidet om å utvikle gode, trygge arbeidsplasser, trenger verneombudene god skolering. 

AOF har i en årrekke tilbudt HMS-opplæring til verneombud, AMU-representanter og ledere gjennom «førti timers kurset», Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs, og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. 

Dette er et oppfriskningskurs for de som har tatt "førti timers kurset" tidligere og trenger oppfriskning av lovverk etc.

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Oppstart

11.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

5 450,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

Kulåsgata 17

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Verneombud og ansattes representanter i Arbeidsmiljøutvalget som trenger oppfriskning på innhold og lovverk i Arbeidsmiljøutdanningen.

Kurset egner seg også for tillitsvalgte, ledere, personalansvarlige og arbeidsgivere, og andre som ønsker grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljøarbeid.

Deltaker må ha gjennomført Arbeidsmiljøutdanningen - grunnkurs (40 timer)

Dette er et oppfriskningskurs der kursdeltakerne får innsikt og oppdatert sin kunnskap ut i fra lovkravet som ligger til Arbeidsmiljøutdanningen.

Kurset tar utgangspunkt i hovedinnholdet i Arbeidsmiljøutdanningen hvor tematikken er:

 • Arbeidsmiljølovens mål og verdier og arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet

 • Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

 • Roller, oppgave og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet

 • Risikokartlegging og avvikshåndtering

 • Arbeidsmiljøfaktorene

 • Betydningen av ledelse

 • Konflikter, håndtering og forebygging

 • Mobbing og trakassering, håndtering og forebygging

 • Inkluderende arbeidsliv

 • Systematisk forbedringsarbeid

 • Personvern, kontroll og overvåkning

 • Varsling

 • HMS-økonomi

 • Verdidrivende dialog

Etter endt opplæring skal deltaker ha oppdatert kunnskap ut i fra de lovkrav som er satt til Arbeidsmiljøutdanningens innhold.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Du møter opp fysisk, sammen med andre deltakere.

Ingen eksamen.

Finansieres av deltaker selv eller arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?