AOF.no

Arbeidsrett – Medbestemmelse

Arbeidsrettslinja består av 5 moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.  Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid.  Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern. Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling.

Medbestemmelse gir en fordypning i reglene om arbeidstakers medvirkning i beslutningsprosessene på arbeidsplassen.  Det blir en gjennomgang av reglene for representasjon i styrende organer, informasjon og drøftelser i forkant av beslutninger, og arbeidstakers medvirkning i det daglige arbeidet.

Varighet: 40 timer institusjonell undervisning

Forkunnskaper: Fullført modul 1 - Arbeidsrettens Rettskilder

Ved spørsmål om kurset, kontakt:
Camilla R. Martinsen, LO Kurs og Konferanse
Epost: camilla.martinsen@lo.no
Tlf: 991 51 903

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Oppstart

10.03.2025

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført Arbeidsrett modul 1 - Arbeidsrettens rettskilder

Fullført Arbeidsrett modul 1 - Arbeidsrettens rettskilder

 • Styringsretten

 • Hovedavtalene – den tariffestede medvirkning

 • Forhandlinger, informasjons- og drøftingsplikt

 • Selskapslovgivningen – aksjeloven m.fl.

 • Representasjon/valg

 • Medbestemmelse etter arbeidsmiljøloven

 • Medbestemmelse i offentlig sektor

 • Juridisk oppgaveteknikk

 • Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Ved endt gjennomgang skal deltakerne ha kjennskap til rettsreglene om arbeidstakers representasjon i virksomheters samarbeids- og besluttende organer, og kunne gi en oversiktlig framstilling av disse.

 • Forelesninger

 • Dialogundervisning

 • Diskusjoner

 • Oppgaveløsning individuelt (selvstudium) og i grupper

Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomført modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje.  De som ønsker formell kompetanse, må selv melde seg opp til ordinær eksamen (4 timer skriftlig prøve ved Universitetet i Oslo.  Studieemnet Arbeidsrett er delt i to: en individuell del og en kollektiv del.  Bestått eksamen gir for hver del 10 studiepoeng.  Oppmelding forutsetter at man studierett til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller har studierett til enkeltemne. 

Det er ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet.

Interessert i noen av disse?