AOF.no

LO-skolen Solidaritet 2025

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold og utvikle LO som samfunnsaktør.

LO-skolen Solidaritet skal øke forståelsen for hvordan fagbevegelsens solidaritet fungerer i en global sammenheng, og hvordan fagbevegelse og arbeidsliv påvirkes av endringer i hele verden.

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Oppstart

24.02.2025

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

shutterstock_1027563301-Oct-20-2021-12-26-05-08-PM

Kurset er rettet mot medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskoleringen.

Fullført grunnskolering.

LO-skolen Solidaritet har fokus på:

 • Internasjonal fagbevegelses organisasjoner, nettverk og strategi

 • Globale utfordringer som klima, konflikt, migrasjon og ulikhet, og fagbevegelsens møte med disse

 • Arbeidslivets internasjonalisering

 • Tillitsvalgtes plikter, rettigheter, ytringsfrihet og lojalitetsplikt

 • Aksjonisme og dets juridiske rammeverk

LO-skolen Solidaritet skal øke forståelsen for hvordan fagbevegelsens solidaritet fungerer i en global sammenheng, og hvordan fagbevegelse og arbeidsliv påvirkes av endringer i hele verden.

Gjennom modulen skal deltakerne styrke sine ferdigheter innen

 • Systemforståelse

 • Nettverksbygging, særlig internasjonalt

 • Internasjonal politisk strategi og samfunnspåvirkning

LO-skolen Solidaritet er en av fem moduler på LO-skolen. De andre modulene er:

 • Arbeidsliv

 • Læring

 • Organisasjon

 • Samfunn

Undervisningen tar utgangspunkt i AOFs pedagogiske prinsipper som sier at deltakernes erfaringer skal trekkes inn, og brukes aktivt i opplæringen (praksisrettet, erfaringsbasert pedagogikk).

Metoder som brukes
Forelesninger – korte innledninger – summegrupper, individuelt arbeid – gruppearbeid – plenumsdiskusjoner – prosjektarbeid og veiledning.

I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting, teoretisk belysning og forankring.

Kursets varighet: 10 dager (2 samlinger)

Samling 1:
24. februar til 28. februar 2025. Oppstart mandag kl. 11.00 – avslutter fredag kl. 13.00 (undervisning kl. 08.30–17.30 alle hverdager)

Samling 2:
31. mars til 04. april 2025. Oppstart mandag kl. 11.00 – avslutter fredag kl. 13.00 (undervisning kl. 08.30–17.30 alle hverdager)

Det er ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

* Fagforbundets medlemmer må søke sin fagforening før søknaden behandles av forbundet

Interessert i noen av disse?