AOF.no

Introduksjonskurs – kontor

Kurs-id: 505657

Oppstart

tirsdag 17. september 2024

Slutter

tirsdag 19. november 2024

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

tirsdag 10. september 2024

Pris

6 900,–

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor. Kurset holdes tirsdager kl. 17–21, tilsammen 10 kurskvelder. Kurset holdes i digitalt klasserom, og du trenger pc/mac med lyd og kamera.

Kurset i kontor gir en innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med dette. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe innen feltet, men mangler praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kurset skal gi kursdeltaker en innføring i relevante temaer innenfor kontorarbeid:

 1. Introduksjon og organisering av sektor 

 2. Lovverk i det norske arbeidslivet  

 3. Lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen  

 4. Etikk/yrkesetikk   

 5. Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 6. Fagspesifikt tema – økonomisk styring   

 7. Fagspesifikt tema – ulike IKT-tjenester   

 8. Fagspesifikt tema – kundeoppfølgingssystemer  

 9. Fagspesifikt tema – markedsføring  

 10. Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

Etter endt kurs skal kursdeltaker: 

 • ha økt sin kompetanse på hvordan handelssektoren og ulike interesseorganisasjoner 

 • kunne se og forstå kundens behov 

 • fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

 • ha grunnleggende kompetanse om lover innen kontorarbeid 

 • ha innsikt i KT-systemer som brukes i kontor og arkiveringsarbeid 

 • ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen barnehage 

 • ha fått kunnskap om hvordan kontormedarbeidere er organisert og se helheten i det økonomiske i en bedrift 

Digital undervisning
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom, fra egen PC, med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Kr 6 990,- pluss utgifter til materiell og eksamensavgift.

Er du medlem i et LO-forbund og har vært det i mer enn tre år, kan du søke LOs utdanningsfond om stipend til korte yrkesrettede kurs med inntil kr 4 000,-.

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.