AOF.no

Bestillerkompetanse

Bestillerkompetanse er et kurstilbud for deg som er ansvarlig for anskaffelse av digitale tjenester, eller som jobber innenfor Informasjonssikkerhet og IKT- bransjen.
Om du er bestiller, leverandør eller kunde, vil du få nødvendig og ny relevant kompetanse med dette kurset, for å fatte riktige beslutninger, øke bevisstheten blant ansatte, eller redusere risiko.

Kurset gir en kort og enkel innføring, og kan kombineres med jobb. Det er tilpasset ansatte i små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor.

Innholdet i kurset er i tråd med Nasjonal strategi for digital sikkerhet og anbefalinger gitt av blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
Kurset inneholder også informasjon om nytt lovverk som trer i kraft i 2024 (NIS2).

Samarbeidspartnere i bransjen har vært med å utvikle kurstilbudet for å sikre en grundig og relevant opplæring.

Dato og klokkeslett for kursstart er satt med forbehold om endringer.

Smart,Female,It,Programer,Working,On,Desktop,Computer,In,Data

Oppstart

20.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Smart,Female,It,Programer,Working,On,Desktop,Computer,In,Data

Kurset retter seg mot ansatte som er ansvarlig for anskaffelse av digitale tjenester i privat og offentlig sektor innenfor informasjonssikkerhet og IKT;

 • de som benytter seg av digitale tjenester fra IKT-tjenesten, eller jobber i bransjen

 • ansatte i kommuner, tjenestesektoren og industrien

 • arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om deltaker har kjennskap til bestillerkompetanse.

 • bestillerkompetanse i virksomheten, lovverk, ord og begreper

 • oversikt over livsløpets fire hovedfaser

 • faktisk risiko, risikobildet og risikovurdering

 • hvordan lovverket og risikovurderinger har innvirkning på beslutninger som tas

 • kravspesifikasjon og verifikasjon av disse, samt bærekraft

 • hvem tar beslutninger i virksomheten og hva har innvirkning på beslutningene som tas

 • NIS-direktivene: NIS 1 og NIS 2, og regelverksendringer

Deltakerne skal etter endt kurs:

 • Vite om virkningen en god bestillerkompetanse kan gi virksomheten.

 • Ha grunnleggende kjennskap til gjeldende lovverk, ord og begreper.

 • Ha kjennskap til livsløpets fire hovedfaser (forberedende, anskaffelse, forvaltning og opphør).

 • Beskrive og identifisere forhold som kan påvirke risikoen og kunne gjennomføre risikovurdering.

 • Vite hvordan man utarbeider kravspesifikasjoner og kunne forklare sikkerhetskrav.

 • Vite hvem som tar beslutninger i virksomheten (privat og offentlig) og grunnlaget for å lage gode prosesser i tjenesteutsetting av IKT-tjenester.

 • Ha kjennskap til klima- og miljøkrav.

 • Ha kjennskap til NIS2-direktivet.

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC. Du møter opp digitalt til avtalt tid samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne.

Vi benytter læringsplattformen Acampus, der undervisere/veiledere kan dele undervisningsmateriell og fagrelatert innhold.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Interessert i noen av disse?