AOF.no

GRATISKURS

Gratis kurs for jordbruks-, skogsbruk- og gartnerinæringen

Jordbruks-, skogsbruk- og gartnerinæringen?

Jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen er i omstilling og vekst, og innføringen av ny teknologi og digitalisering medfører at arbeidsoppgavene i næringen blir endret.

Vi tilbyr kurs i norsk for gartnerfaget, innføringskurs i HMS, lederkurs i jordbruk-, skogbruk- og gartnernæringen eller teorikurs til fagbrev i gartnerfaget.
Kursene er på ettermiddag og de er virtuelle/digitale, det betyr at du kan ta kursene hjemmefra.