AOF.no

Ledelse innen jordbruk, skogbruk og gartnernæringen

Hvordan kan lederutvikling bidra til å sikre optimal samhandling mellom alle parter i næringen? Det handler om viktigheten av god kommunikasjon, slik at det samsvarer mellom forventinger og resultater. Samtidig vil det være nyttig for en leder å kunne formidle hensikt og målsetninger på en inspirerende måte, forstå hva som motiverer og utvikler de ansatte, og legge til rette for vekst og personlig utvikling. 

Real Estate

Oppstart

14.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Real Estate

Ledere og mellomledere, samt kommende ledere, i jordbruk-, skogbruk- og gartnernæringen

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper, men det er en forutsetning at deltageren arbeider innen jordbruk-, skogbruk- eller gartnernæringen.

 • trepartssamarbeidet og den norske arbeidslivsmodellen

 • kommunikasjonsformer, kulturforståelse og konfliktforebygging, etikk og verdier i ned norske arbeidsliv

 • arbeidsmiljølovens praktiske betydning for lederskapet og rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker

 • tillitsvalgtarbeidet i Norge

 • organisasjonskultur og myndiggjørende medararbeiderskap

 • selvledelse og autonomi

 • ledelsesformer og lederen som rollemodell

 • strategisk personalledelse hvor visjon, mål og verdier er viktige lederverktøy

 • ledelse av tverrkulturelle team og den mangfoldige arbeidsplass

 • strategisk personalledelse, opplæring og kompetanseutvikling av medarbeidere i bedrift

 • psykososialt arbeidsmiljø, seksuell trakassering og varslingssaker

 • rekruttering og avslutning av arbeidsforhold

 • ha en forståelse for norsk arbeidslivs trepartssamarbeid og dets betydning for dialog og samhandling på arbeidsplassen

 • ha en bedre forståelse for og motivasjon til utøvelse av lederrollen i norsk arbeidsliv hvor kunnskap om ledelsesteorier ligger til grunn

 • ha bedre forståelse for det norske arbeidslivets «flate» struktur

 • ha innsikt i ledelse av tverrkulturelle team

 • få en innføring i konfliktforståelse og enkel konflikthåndtering

 • ha opparbeidet seg en større trygget i utøvelse av i lederrollen

 • ha innsikt og kompetanse til å sette opp kunnskapshevende programmer for sine medarbeidere

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC, med lærer til stede. Du møter opp digitalt til avtalt tid, samtidig med andre deltakere, og kan følge undervisningen fra din egen PC.
Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor veilederne legger ut relevant informasjon og presentasjoner fra kurset. I kurset vil din erfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Interessert i noen av disse?