AOF.no

Varme arbeider i landbruket

Har du arbeidsoppgaver i landbruket hvor det benyttes maskiner og utstyr som generer gnister og varme som kan føre til brann? Varmt arbeid inkluderer blant annet bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- eller slipeutstyr.

Kurset gir deg nødvendig kunnskap og praktiske råd og tips om trygg bruk av maskiner og utstyr, samt forebygging av skader og brannfare på arbeidsplassen.

Landbruk

Oppstart

04.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Telemark

Studiesenter Skien

Landbruk

Kurset er lagt til rette for alle som utfører varme arbeider i landbruket både på og utenfor fast, tilrettelagt arbeidsplass for nevnte arbeider.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper, men kursdeltaker bør beherske norsk (skriftlig og muntlig) tilsvarende nivå A2.

 • Gjeldende lover, forskrifter og regelverk

 • Sikkerhetsforskrift for varme arbeider

 • Varme arbeider som brannårsak

 • Brannteori

 • Slokketeori

 • Brann og brannslukking

 • Valg av slokkemidler

 • Opptreden ved brann

 • Risiko

 • Farer ved utstyr og arbeidssted

 • Farer ved bruk av gass

 • Førstehjelp ved brannskader

 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

 • Praktisk slukkeøvelse

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening samt en praktisk slukkeøvelse.

 • Ha rett kompetanse om hva varme arbeider er, og omfatter.

 • Ha rett kompetanse om utførelse av varmt arbeid, samt vite hvordan forhindre og slokke eventuelle branntilløp og brann.

 • Kjenne aktuelle lover, forskrifter og regler

 • Kjenne risikofaktorer og sikre mot disse før, under og etter arbeidet

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening samt en praktisk slukkeøvelse.
Etter gjennomført kurs og slukkeøvelse samt bestått prøve, utstedes sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Undervisningen gjennomføres i tradisjonelt klasserom med lærer til stede, samt at det gjennomføres obligatorisk slukkeøvelse.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Interessert i noen av disse?