AOF.no

Lover og regler i arbeidslivet – en innføring

Er du nyansatt eller gjestearbeider og jobber med jordbruk, skogbruk eller i gartnernæringen og ønsker å vite mer om hvordan det norske arbeidslivet fungerer?

I dette nettkurset vil du kunne lære om blant annet hvilke lover og regler som gjelder og hvilke normer du kan møte ute i arbeidshverdagen.

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Oppstart

01.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Nettkurs

Spørsmål før du melder deg på?

Landbruk

Kurset retter seg mot nyansatte og gjestearbeidere som trenger opplæring i grunnleggende spilleregler i arbeidslivet.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper, men for å få fullt utbytte av kurset, bør språknivået til deltakeren tilsvare A2 (CEFR) eller høyere.

 • organisering av det norske arbeidslivet

 • historisk utvikling og det norske arbeidsliv

 • partssamarbeid – partene i arbeidslivet og den norske modellen

 • arbeidsmiljø og kulturell forståelse – den mangfoldige arbeidsplassen

 • inkluderende arbeidsliv

 • arbeidstakers- og arbeidsgivers rettigheter og plikter

 • arbeidsmiljøloven

 • arbeidsgivers styringsrett

 • arbeidstakers lojalitetsplikt

 • teamarbeid og samarbeid

 • kommunikasjonsformer

 • organisasjonskultur og medarbeiderskap

 • organisering og tilsynsmyndighetens oppgaver

 • internkontroll

 • arbeidskontrakt

 • skatt- og skatteregler

 • yrkesetikk – etiske retningslinjer og yrkets historie

 • ha fått tilført grunnlag med kunnskap om og innsikt i spillereglene i arbeidslivet

 • ha fått kjennskap til og kunnskap om partssamarbeidet i arbeidslivet, og den norske modellen

 • ha innsikt i og kunne reflektere om hva det vil si å være en flerkulturell arbeidsplass, hvilke kulturelle utfordringer som kan oppstå og hvilke muligheter som er i et flerkulturelt arbeidsliv

 • ha fått innsikt i gjensidige rettigheter og plikter i arbeidslivet

 • ha fått tilført en grunnkompetanse på hva mandatet er til tilsynsmyndighetens rolle

 • ha innsikt i arbeidsmiljølovens rammer og funksjon

Dette er et nettkurs som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, fra en digital plattform. Du kan gjennomføre kurset/opplæringen fra hvor som helst, når som helst.
For å delta på kurset må du ha tilgang til PC/Mac og internettforbindelse. Deltakeren selv hever sin kompetanse ved hjelp av ulike metoder.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram

Interessert i noen av disse?