Fagskolen AOF Norge

Fagskolen AOF Norge er en del av Studieforbundet AOF Norge og tilbyr fagskolestudier innen fagområdene helse, oppvekst og Helse, miljø og sikkerhet. Studiene går på deltid og ulike studier tilbys ved våre studiesteder: Oslo, Skien, Larvik, Seljord, Trondheim og Tromsø.

Studieforbundet AOF tilbyr også fagskolestudier andre steder i landet. Se informasjon om øvrige avdelinger for deres tilbud ved andre studiesteder:

AOF Haugaland - studiesteder i Rogaland og Agder

AOF Hordaland - Sogn og Fjordane

AOF Østfold
Last inn flere nyheter