AOF.no

Sirkulærøkonomi i avfallsbransjen

Jobber du på gjenvinningsstasjon, og ønsker mer kunnskap om verdikjeden i sirkulær- og ombruksmarkedet? Dette kurset gir deg innføring i nasjonal strategi for sirkulærøkonomi, bedriftens ansvar for eksport og import av avfall, og svinnreduksjon i bransjen.

Avfalls- og gjennvinningsbransjen

Oppstart

19.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Troms

Studiesenter Tromsø

Skippergata 41

Avfalls- og gjennvinningsbransjen

Kurset retter seg mot ansatte på gjenbruksstasjoner og gjenvinningsanlegg.

Kurset stiller ingen krav til faglige forkunnskaper, men det anbefales et språknivå minimum A2 (skriftlig og muntlig). Dette tilsvarer å kunne delta i rutinesamtaler og utveksle informasjon om kjente emner og aktiviteter.

Du må ha tilknytning til avfalls- og gjenvinningsbransjen.

 • grunnleggende om bærekraft

 • nasjonal strategi for sirkulærøkonomi og hvordan er strategien for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge

 • hva er forskjellen på sirkulær og ikke-sirkulær avfall?

 • hva er hovedmålene med sirkulærøkonomi?

 • hvilket ansvar har bedrifter innen avfall- og gjenvinningsbransjen ved videresalg av produkter?

 • ulike typer avfallsbehandling og hvordan sirkulærøkonomien påvirker dette

 • eksport og import av avfall og nye markeder for bedrifter i bransjen

 • svinn og reduksjon i avfall- og gjenvinningsbransjen

 • skal få en grunnleggende kompetanse på bærekraft og forbrukeradferd

 • få innsikt i regjeringens strategi innen sirkulærøkonomi

 • vite hva hovedmålene med sirkulærøkonomi er og vite forskjellen på sirkulær og ikke-sirkulært avfall

 • ha innsikt og forståelse for ansvaret bedrifter har ved videresalg av produkter

 • ha innsikt og kompetanse på ulike typer avfallsbehandling og hvordan disse omformes i nye produkter

 • ha innsikt i og kompetanse om transportkorridorer for avfall

 • få innsikt i metoder for å redusere avfall hos forbruker og bedrifter

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Du møter til adressen som er oppgitt i kursinformasjonen.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Interessert i noen av disse?