AOF.no

NAF – Lover og regler i arbeidslivet

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

15.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Rogaland

Scandic Stavanger City

Reidar Berges Gate 7

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Søkere må ha gjennomført forbundets grunnskolering

 • Lover, regler og forskrifter.

 • Arbeidsgivers styringsrett.

 • Praktisk tillitsvalgts arbeid i henhold til lover og regler.

 • Begreper innen arbeidsretten.

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • Vite hvor de aktuelle lovene og avtalene er å finne.

 • Kunne finne fram til og slå opp relevant informasjon.

 •  Ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster.

 •  Ha arbeidet med aktuelle tekster og vurdert nytteverdi i gitte situasjoner.

 •  Vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

 • I gjennomføringen skal det sørges for at deltakerne får en oversikt over de viktigste lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, og hvor de kan få tak i dem.

 • Hva regulerer og omhandler de forskjellige lovene og avtalene?

 • Hva er intensjonen med de ulike lover og avtaler?

 • Det skal legges opp til situasjoner hvor deltakerne selv får lete og finne fram i de aktuelle lover/avtaler – dette øker læringen og dermed handlingskompetansen.

 • Deltakerne skal ha en grunnleggende forståelse for at lov- og avtaleverk er gjenstand for tolkning.

 • Det skal også legges opp til vurdering av et gitt lov-/avtaleverk til bruk i en gitt forhandlingssituasjon.

 • En utfordring for fagbevegelsen er å skolere medlemmer og tillitsvalgte som deltar aktivt i videreutviklingen av organisasjonene, og ikke ser på det bestående som evige sannheter. Det er derfor av stor betydning at det i kurset legges opp til samtaler og refleksjon omkring dette. Lover og avtaler er ikke statiske og kan alltid gjøres bedre.

 • Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Dag 1: 11:00 - 17:00
Dag 2: 09:00 - 17:00
Dag 3: 09:00 - 13:00

Det er ingen eksamen på dette kurset, men det vil bli utstedt kursbevis etter fullført kurs.

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet, samt opphold dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Interessert i noen av disse?