AOF.no

Fellesforbundet – FTV 3

Fellesforbundet region Øst inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurset Faglig tillitsvalgt 3

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

16.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

Fredrikstad

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1 og 2, (Disse vil bli prioritert) eller har tilsvarende erfaring.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kursinnhold:

 • Arbeiderbevegelsens historie og betydning for samfunnet

 • Historiene bak Hovedavtalen

 • Arbeidsmiljøloven

 • EU`S påvirkning på norsk lov- og avtaleverk

Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom grunnopplæringen skal få kjennskap til og få innsikt i:

 • hva det vil si å være organisert

 • hvordan forbundets lokale organisasjon fungerer og ta for seg fordeler, rettigheter og plikter man har som medlem

 • hva det innebærer å være nye tillitsvalgte i forhold til sitt verv og plass i organisasjonen

 • hvilke arbeidsredskap som finnes og  benyttes

 • hvordan en tar med seg ansvar og oppgaver som tillitsvalgte inn i lederverv i klubb, avdeling og region

 • hvordan deltakerne kan føle seg tryggere i rollen som leder

 • hvordan en forhandlingssituasjon kan foregå og hva som er viktig å vektlegge

 • forståelse for sekretærens oppgaver og ansvar

 • avdelingens arbeidsoppgaver og virke

 • overenskomsten, avtaleforhold og regulering, og hvordan denne benyttes som verktøy for å bedre lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen

 • forbundets ideologiske forankring og nødvendigheten av å ha et faglig og politisk samarbeid

 • hva som engasjerer ungdom og ideer til hvordan drive ungdomsarbeid i egen klubb, avdeling og region

 • forbundets lokale studievirksomhet og bidra i det lokale studiearbeidet

 • de viktigste sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen slik at de har et godt grunnlag for videre forståelse for forbundets arbeid for lønns- og arbeidsvilkår

 • de forskjellige reglene og rollene i forbindelse med gjennomføringen av et møte

Kurset gjennomføres 16. - 19. november i Fredrikstad

Ingen

Kurset er gratis og dekker overnatting, reise og dokumentert arbeidstap etter AOFs satser.

Interessert i noen av disse?