AOF.no

NAF – Lov, avtale og forhandling

Kurs-id: 505434

Oppstart

mandag 21. oktober 2024

Slutter

fredag 25. oktober 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–17.00

Påmeldingsfrist

onsdag 11. september 2024

Timeantall

Totalt: 33

Timer med foreleser: 33

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

Quality Hotel Ålesund

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund.

Medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Søkere må ha gjennomført introduksjonskurs eller ungdomskurs.

 • Lov og moral

 • Endringsmuligheter

 • Fra ideer til lover og avtaler

 • Om organisasjonsretten

 • Lover som regulerer arbeidslivet

 • Hovedavtalene

 • Tillitsvalgtes rettigheter

 • Forstå forskjellen på lover og avtaler i arbeidslivet.

 •  Innsikt i arbeidslivets spilleregler.

 •  Settes i stand til å gjennomføre handlingsmøter og klubbarbeid i egen gruppe/bedrift.

 •  Beherske skriving av protokoll.

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

 • I gjennomføringen skal det sørges for at deltakerne får en oversikt over de viktigste lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, og hvor de kan få tak i dem.

 • Hva regulerer og omhandler de forskjellige lovene og avtalene?

 • Hva er intensjonen med de ulike lover og avtaler?

 • Det skal legges opp til situasjoner hvor deltakerne selv får lete og finne fram i de aktuelle lover/avtaler – dette øker læringen og dermed handlingskompetansen.

 • Deltakerne skal ha en grunnleggende forståelse for at lov- og avtaleverk er gjenstand for tolkning.

 • Det skal også legges opp til vurdering av et gitt lov-/avtaleverk til bruk i en gitt forhandlingssituasjon.

 • En utfordring for fagbevegelsen er å skolere medlemmer og tillitsvalgte som deltar aktivt i videreutviklingen av organisasjonene, og ikke ser på det bestående som evige sannheter. Det er derfor av stor betydning at det i kurset legges opp til samtaler og refleksjon omkring dette. Lover og avtaler er ikke statiske og kan alltid gjøres bedre.

 • Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Dag 1: 11:00-17:00

Dag 2: 09:00-17:00

Dag 3: 09:00-17:00

Dag 4: 09:00-17:00

Dag 5: 09:00-12:00

Ingen eksamen.

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Møre og Romsdal

Quality Hotel Ålesund

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.