AOF.no

NAF – Lov, avtale og forhandling

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund.

Ved spørsmål om kurset, kontakt:

Linda Emberland

LO Kurs og Konferanse

E-post: linda.emberland@lo.no

Tlf: 94859745.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

21.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Møre og Romsdal

Quality Hotel Ålesund

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Søkere må ha gjennomført introduksjonskurs eller ungdomskurs.

 • Lov og moral

 • Endringsmuligheter

 • Fra ideer til lover og avtaler

 • Om organisasjonsretten

 • Lover som regulerer arbeidslivet

 • Hovedavtalene

 • Tillitsvalgtes rettigheter

 • Forstå forskjellen på lover og avtaler i arbeidslivet.

 •  Innsikt i arbeidslivets spilleregler.

 •  Settes i stand til å gjennomføre handlingsmøter og klubbarbeid i egen gruppe/bedrift.

 •  Beherske skriving av protokoll.

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

 • I gjennomføringen skal det sørges for at deltakerne får en oversikt over de viktigste lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, og hvor de kan få tak i dem.

 • Hva regulerer og omhandler de forskjellige lovene og avtalene?

 • Hva er intensjonen med de ulike lover og avtaler?

 • Det skal legges opp til situasjoner hvor deltakerne selv får lete og finne fram i de aktuelle lover/avtaler – dette øker læringen og dermed handlingskompetansen.

 • Deltakerne skal ha en grunnleggende forståelse for at lov- og avtaleverk er gjenstand for tolkning.

 • Det skal også legges opp til vurdering av et gitt lov-/avtaleverk til bruk i en gitt forhandlingssituasjon.

 • En utfordring for fagbevegelsen er å skolere medlemmer og tillitsvalgte som deltar aktivt i videreutviklingen av organisasjonene, og ikke ser på det bestående som evige sannheter. Det er derfor av stor betydning at det i kurset legges opp til samtaler og refleksjon omkring dette. Lover og avtaler er ikke statiske og kan alltid gjøres bedre.

 • Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Dag 1: 11:00-17:00

Dag 2: 09:00-17:00

Dag 3: 09:00-17:00

Dag 4: 09:00-17:00

Dag 5: 09:00-12:00

Ingen eksamen.

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Interessert i noen av disse?