AOF.no

NAF – Grunnskolering organisasjon og verving

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund.

Ved spørsmål om kurset, kontakt:

Linda Emberland

LO Kurs og Konferanse

E-post: linda.emberland@lo.no

Tlf: 94859745.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

11.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Oslo

Scandic St. Olavs plass

St. Olavs Plass 1

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM
 • Tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen.

Søker må ha gjennomgått introkurs eller ungdomskurs.

 • Motivasjon

 • Argumentasjon

 • Praktisk vervearbeid

 • Handlingsplan

Etter endt kurs skal deltakerne:

 •  ha diskutert og tatt stilling til behovet for økt medlemsoppslutning for fagbevegelsen.

 •  ha reflektert og gjort seg opp en mening om egne grunner til å være fagorganisert.

 •  ha god oversikt over de viktigste argumentene for og imot medlemskap i LO-familien.

 •  ha innsikt i og ha arbeidet med kravene til en god vervesamtale.

 •  kunne utarbeide enkelt informasjonsmateriell til bruk lokalt.

 •  være motivert og i stand til å ta initiativ til lokalt vervearbeid.

 •  ha laget forslag til lokale handlingsplaner.            

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. For at deltakerne skal få en økt bevissthet om hva som fremmer og hemmer god dialog, må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner hvor deltakerne motiverer seg selv og hverandre. Gjennom en slik prosess håper vi også å kunne øke den enkeltes selvtillit.

 • Kurset må legge opp til diskusjoner og utveksling av synspunkter omkring egne grunner til å være organisert, slik at deltakerne blir mer bevisst sine egne motiver for dette.

 • Det må videre legges opp til samtaler hvor det legges vekt på å frambringe flest mulig argumenter for og imot medlemskap i LO.

 • Det skal trenes i vervesituasjoner hvor deltakerne får prøvd ut egne argumenter og det bør legges opp til gode muligheter for tilbakemeldinger. Her er det viktig at hele budskapet vektlegges – også holdninger og væremåte.

 • Enkelt informasjonsmateriell utarbeides i løpet av kurset, og deltakerne er hverandres responsgrupper.

 • Handlingskompetansen vil først vise seg i det faktiske arbeidet etter kurset. For å avhjelpe dette skal deltakerne jobbe fram utkast til lokale handlingsplaner for sitt organisasjonsledds vervearbeid – et utkast som kan legges fram til behandling i organisasjonen etter kurset.

 •  Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Dag 1: 11:00 - 17:00

dag 2: 09:00 - 17:00

Dag 3: 09:00 - 17:00

Dag 4: 09:00 -17:00

Dag 5: 09:00 - 13:00

Det er ingen eksamen på dette kurset, men det utstedes kursbevis ved fullført kurs.

Kurset er gratis for medlemmer av NAF og reisen til/fra dekkes, samt opphold hele uken. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes av reel tapt arbeidsfortjeneste.

Interessert i noen av disse?