AOF.no

Introduksjonskurs – Barnehage – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501870

Oppstart

mandag 20. mars 2023

Slutter

mandag 19. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 13. mars 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor! Kurset går i virtuelt klasserom mandags kvelder fra kl 17 -21, til sammen 10 uker. Kurset holdes i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd og kamera.

Barnehageassistent gir en grundig innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med barn. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe i barnehage, men som verken har praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kursdeltaker skal gjennom kurset få innsikt i følgende temaer

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektoren 

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3: Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

Emne 4: Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - Sosialisering  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Barns utvikling  

Emne 8: Fagspesifikt tema - Pedagogikk  

Emne 9: Fagspesifikt tema - den voksnes rolle  

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

Omfang: 40 timer (10 økter a 4 timer)

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan barnehagesektoren er organisert 

L2 - kunne se og forstå enkeltmenneskets/barnets behov 

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet 

L4 - ha grunnleggende kompetanse om taushetsplikt i arbeid med mennesker  

L5 - ha innsikt i ulike dokumenter som er en del av arbeidshverdagen (barnehageloven/rammeplanen osv) 

L6 - ha økt kompetanse på hvordan voksenrollen påvirker sosialiseringsprosessen til barnet og fått innsikt i utviklingspsykologi 

L7 - kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen barnehage 

L9 - ha fått kunnskap om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet jobber med utvikling av enkeltmennesker 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Er du medlem i et LO forbund, og har vært det i mer enn 3 år, så kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til korte yrkesrettede kurs for inntil kr 4 000,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.