AOF.no

Introduksjonskurs – barnehage

Kurs-id: 505660

Oppstart

tirsdag 24. september 2024

Slutter

tirsdag 26. november 2024

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

tirsdag 17. september 2024

Pris

6 990,–

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor. Kurset holdes tirsdager kl. 17–21, til sammen 10 kurskvelder. Kurset holdes i digitalt klasserom, og du trenger pc/mac med lyd og kamera.

Kurset i barnehage gir en innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med dette. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe i barnehage, men mangler praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kursdeltaker skal få innsikt i følgende temaer:

 1. introduksjon og organisering av sektoren 

 2. lovverk i det norske arbeidslivet  

 3. lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

 4. etikk/yrkesetikk   

 5. kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 6. fagspesifikt tema – sosialisering  

 7. fagspesifikt tema – barns utvikling  

 8. fagspesifikt tema – pedagogikk  

 9. fagspesifikt tema – den voksnes rolle  

 10. fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

Kursets omfang: 40 timer, fordelt over 10 økter, a 4 timer.

Etter endt kurs skal kursdeltaker:

 • ha økt sin kompetanse på hvordan barnehagesektoren er organisert 

 • kunne se og forstå enkeltmenneskets/barnets behov 

 • fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet 

 • ha grunnleggende kompetanse om taushetsplikt i arbeid med mennesker  

 • ha innsikt i ulike dokumenter som er en del av arbeidshverdagen (barnehageloven/rammeplanen osv) 

 • ha økt kompetanse på hvordan voksenrollen påvirker sosialiseringsprosessen til barnet og fått innsikt i utviklingspsykologi 

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen barnehage 

 • ha fått kunnskap om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet jobber med utvikling av enkeltmennesker 

Digital undervisning
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom, fra egen PC, med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Kr 6 990,- pluss utgifter til materiell og eksamensavgift.

Er du medlem i et LO-forbund og har vært det i mer enn tre år, kan du søke LOs utdanningsfond om stipend til korte yrkesrettede kurs med inntil kr 4 000,-.

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.