AOF.no

1.–10. trinn: Gutter og lesing – en tapt kamp, eller finnes gutteleseren?

Hvorfor leser ikke gutter like mye som jenter? Eller stemmer det? Vi vet at lesing er viktig for dem som skal ta høyere utdanning. Om ikke gutter leser skjønnlitteratur og sakprosa, vil de naturlig nok streve med å siden skulle lese fag. Når gutter faller fra på høyere utdanning og samtidig søker radikale stemmer for å temme sin misnøye er det grunn til å se nærmere på hvilke faktorer som spiller inn. Kan vi snu trenden?

Preschool teacher and children using globe.

Oppstart

20.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

990,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Preschool teacher and children using globe.

Kurset retter seg mot alle lærere i grunnskolen.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

  • Hvordan kan vi stimulere gutter til å lese mer, både skjønnlitterært og sakprosa?

  • Hvilken rolle har skolen?

  • Hvordan kan læreren bidra til økt leseglede og leselyst, også blant guttene på mellomtrinnet?

  • Konkrete forfatter- og titteltips


Kursholder Steffen R. M. Sørum
debuterte som forfatter i 2000 med romanen «Du elsker meg». Han har siden gitt ut en rekke bøker for barn, ungdom og voksne. Han var forlagsredaktør for barne- og ungdomslitteratur hos Cappelen Damm i over 17 år. Han er i dag faglig leder av forfatterutdanningen hos Norsk Barnebokinstitutt og er førsteamanuensis i skapende skriving. Steffen har skrevet flere artikler og kronikker om gutter og lesning de senere årene. I 2016 mottok han Kulturdepartementets pris for beste fagbok, med boken «Skriv genialt» som handler om å skrive.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold. 
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs. 

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere) 
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere) 
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere) 
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere) 

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?