AOF.no

FF -Faglig Tillitsvalgt 1 Agder Høst

Kurs-id: 505114

Oppstart

mandag 7. oktober 2024

Slutter

torsdag 10. oktober 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–14.00

Påmeldingsfrist

torsdag 12. september 2024

Timeantall

Totalt: 28

Timer med foreleser: 28

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Rådhusgata 2

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

FTV1 - Faglig Tillitsvalgt modul 1, Agder.

Dette er et kurs for Fellesforbundets Tillitsvalgte - meld deg på i dag!

Kurset er rettet mot Forbundets tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Hovedavtalen - Overenskomsten - Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse

Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Agder

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Rådhusgata 2

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.