AOF.no

Fellesforbundet – Ungdomskurs Region Sør-Øst

Kurs-id: 504735

Oppstart

mandag 23. september 2024

Slutter

tirsdag 24. september 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–15.00

Påmeldingsfrist

fredag 9. august 2024

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Telemark

Quality Hotel Skjærgården, Langesund

Stathelleveien 35

Kontakt

Hanne Aasgaard

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fellesforbundet Region Sør-Øst inviterer medlemmer under 30 år til ungdomskurs i september.

Medlemmer under 30 år.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • Boligpolitikk og Tariffoppgjøret

  • LO sommer og lærlingspatruljen

  • Fellesforbundets ungdomsarbeid

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • kjenne til medlemsfordelene i forbundet

  • kjenne til hovedtrekkene ved forbundets tilblivelse og historie

  • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder forbundets oppbygning og faglig-politisk virksomhet

  • kjenne til hovedtrekkene ved relevante lover og avtaler

  • kjenne til hvordan den lokale organisasjon og de lokale tillitsvalgte fungerer

  • ha en positiv opplevelse av å være organisert

Kurset gjennomføres over to dager på Quality Hotel Skjærgården i Langesund.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres..

Telemark

Quality Hotel Skjærgården, Langesund

Stathelleveien 35

Kontakt

Hanne Aasgaard

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.