AOF.no

Riksavtalen – Region Vest

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

23.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Vestland

Quality Hotell Edvard Grieg

Sandsliåsen 50

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset gir en innsikt i hvordan Riksavtalen fungerer og hvilke saker vi hjelper til med. Dette kurset er for tillitsvalgte i Vestland. Kurset avholdes på Quality hotel Edvard Grieg, 23. - 24. september.

Målgruppe:

Dette kurset er for medlemmer og tillitsvalgte i Vestland.

Tema:

  • De viktigste bestemmelsene i Riksavtalen, spesielt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelp problematikken

  • Gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser og drøftelesplikt og tillitsvalgtes rettigheter er også en del av kurset

  • Avdelingens rolle og forhold til LO

Ingen eksamen.

Kostnader: Kurset er gratis

Tapt arbeidsfortjeneste: Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver. Det gis stipend på kr. 168 pr/time. skattefritt.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser 3,30 pr/km eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegg 0,50 pr/km.

Interessert i noen av disse?