AOF.no

Fellesforbundet – Ungdomskurs, Region Nord

Fellesforbundet Region Nord inviterer unge medlemmer til ungdomskurs i september.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med: Kristján Sveinsson, LO Kurs & Konferanse, kristjan.sveinsson@lo.no, tlf. 97625409.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

25.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Nordland

Fagforeningshuset, Mo i Rana

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Unge medlemmer

Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • Hva er Fellesforbundet?

  • Forbundets historie og ideologi

  • Organisasjonskunnskap

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • kjenne til medlemsfordelene i forbundet

  • kjenne til hovedtrekkene ved forbundets tilblivelse og historie

  • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder forbundets oppbygning og faglig-politisk virksomhet

  • kjenne til hovedtrekkene ved relevante lover og avtaler

  • kjenne til hvordan den lokale organisasjon og de lokale tillitsvalgte fungerer

  • ha en positiv opplevelse av å være organisert

Kurset vil være i Fagforeningshuset avd. 143 Helgeland og overnatting inkl. mat hos Fjordgården hotell.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter OU Fondets satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader
Dekkes etter OU Fondets satser, for tiden Kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til LO Kurs & Konferanse innen 1 uke etter kursets slutt!

Støtte til barnepass
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med oss dersom du trenger søknadsskjema.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med: Kristján Sveinsson, LO Kurs & Konferanse, kristjan.sveinsson@lo.no, tlf. 97625409.

Interessert i noen av disse?