AOF.no

Faglig Tillitsvalgt 1 – Region Vest

Kurs-id: 504702

Oppstart

tirsdag 10. september 2024

Slutter

torsdag 12. september 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–16.00

Påmeldingsfrist

lørdag 31. august 2024

Timeantall

Totalt: 26

Timer med foreleser: 26

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Quality Hotell Edvard Grieg

Sandsliåsen 50

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er rettet mot Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse. 

  • Deltakerene skal kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.

  • Gunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. 

  • Viktige bestemmelsene i egen overenskomst,

  • Avholde et møte på egen arbeidsplass.

Ingen eksamen.

Kostnader: Kurset er gratis. 

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 168/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. 

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km. 

Vestland

Quality Hotell Edvard Grieg

Sandsliåsen 50

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.