AOF.no

Faglig Tillitsvalgt 2 – Region Vest

Kurs-id: 504707

Oppstart

mandag 4. november 2024

Slutter

torsdag 7. november 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–16.00

Påmeldingsfrist

torsdag 31. oktober 2024

Timeantall

Totalt: 26

Timer med foreleser: 26

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Quality Hotell Edvard Grieg

Sandsliåsen 50

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

  • Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller.

  • Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Ingen eksamen.

Kostnad: Kurset er gratis.

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 177/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.

Vestland

Quality Hotell Edvard Grieg

Sandsliåsen 50

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.