AOF.no

TILBUD

Jobber du i barnehage og ønsker kompetanseheving på deltid?

Barnehage_Fagskole-2024

I mars starter tre ulike fagskoleutdanninger for deg som har et ansettelsesforhold i barnehage. Studiene gjennomføres både digitalt og som vanlig undervisning i klasserom, som gjør det fleksibelt for deg som student. Du kan studere hjemmefra, i tillegg vil du møte andre studenter og veiledere på samlinger, og få kjenne på gleden av å være en del av et lærerikt studiemiljø. Studiet gjennomføres på deltid, og du skal kunne ta utdanningen i kombinasjon med jobb.

Studiene vi tilbyr gir deg god kunnskap innenfor områder med stort behov for spesialkompetanse. Temaer som særskilt tilrettelegging, språk og flerspråklighet, samt tilknytning og relasjon for de aller minste, er i aller høyeste grad relevante for dagens samfunn.

Med fagskoleutdanning innen disse områdene vil du stå sterkere i møte med utfordringene i dagens barnehagehverdag. Du vil tilegne deg verdifull kompetanse som vil ha stor betydning i møte med de små, og for dine kollegaer. Søk i dag! Vi har fortløpende opptak helt fram til studiestart.

NB: Dette fagskoletilbudet er finansiert av utdanningsdirektoratet, og du som student betaler kun semesteravgift og administrasjonsgebyr (1 350,-), samt pensumlitteratur.