AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Hvordan få med flere innvandrere i klubben?

Group 183 (1)

Som med det meste annet, kan du løse mye ved å tilpasse deg etter målgruppen.

For at arbeidstakerne skal få best mulig vilkår, er det viktig at flest mulig på arbeidsplassen er fagorganiserte. Jobber du på en arbeidsplass med flere nasjonaliteter, byr det iblant på noen ekstra utfordringer med verving.

Vi skal dele noen av våre erfaringer med problemstillingen. Men først: Er det faktisk slik at innvandrere er vanskeligere å verve?

Stemmer det alltid at innvandrere ikke er organiserte?

Innvandrere har som gruppe en lavere organisasjonsgrad enn nordmenn sett under ett. Samtidig kan vi også se at organisasjonsgraden stiger jo lenger arbeidstakerne har bodd i Norge.

Blant dem som har bodd i Norge i to år er bare 10 prosent medlem av fagforening, mens dette stiger til hele 50 prosent etter ti år eller mer – noe som tilsvarer den generelle trenden i samfunnet.

Når det gjelder hvilke innvandrere som ikke er fagorganiserte, skulle man kanskje tro at det å være fra en fjernere kultur betydde lavere organiseringsgrad – men det stemmer ikke. Gruppen som virker minst interessert i å melde seg inn er faktisk arbeidstakere fra våre naboland i Sentral- og Øst-Europa.

Hvorfor er det slik?

Derfor melder noen innvandrere seg ikke inn i klubben

Mens Norge har en lang og stolt tradisjon for arbeiderrettigheter, er ikke det tilfelle i alle land. I flere av de tidligere østblokklandene har fagorganisasjonene fungert som et skalkeskjul for organisert kriminalitet. 

Det oppfattes dermed ganske annerledes når vi kommer og ber dem betale medlemskontingent. Kjenner du ikke den norske modellen, kan det ligne mafiaens «beskyttelsespenger». Ikke akkurat en bra look for oss fagforeningsfolk.

Utover dette, er det gjerne mer praktiske utfordringer som ligger i veien for å verve. Dersom dere må snakke sammen på gebrokken engelsk, er det vanskelig å komme med overbevisende argumenter for å melde seg inn. 

En annen utfordring kan være om innvandrerne og de etnisk norske holder seg mest til sine egne, og dermed ikke blir godt nok kjent.

Slik kan du verve flere innvandrere

Hva er så noen gode tips for å verve flere?

Ved å få med så mange som mulig i klubben din, står dere sterkere. For hver person som deltar, blir terskelen dessuten lavere for resten for å melde seg inn. Får du med noen, gir det ofte vann på mølla videre.