AOF.no

Studier i ledelse

AOF har flere typer studier innenfor ledelse, slik som helselederutdanning og fagskoleutdanning i ledelse. Fagskoleutdanningen gir ansatte og ledere nyttige ledelsesverktøy som kreves for å mestre ulike krav til omstilling og lederoppgaver.

norskopplæring_kurs3

Helselederutdanning

AOF samarbeider tett med Høgskolen Innlandet og Ambia for å kunne levere lederutdanning til mellomledere i helse- og omsorgssektoren over hele landet. Mer enn 3000 studenter har gjennomført utdanningen så langt. Helselederutdanningen

Fagskole

AOF har også sin egen fagskole. En fagskoleutdanning er en høyere yrkesrettet og praksisnær utdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov.

Pedagogiske virkemidler

Med våre organisasjons- og lederutdanningsprogrammer, er du samtidig med på «treninga». Vi øver sammen framfor å fokusere på prestasjon. Å skape trygge læringsarenaer og mellommenneskelige møter som stimulerer til engasjement og dialog er en viktig del av våre programmer. Det er vår overbevisning at det fører til praktiske og konkrete resultater vår deltakere ønsker å oppnå.

Metodikken vi bruker

  • Aksjons-, erfarings- og opplevelsesbasert læring
  • Læringsarena vs. prestasjonsarena – nå er vi på trening. Vi øver.
  • Praktiske øvelser, refleksjon og dialog som metode