AOF.no

Fagskole og høyskolestudier i ledelse

AOF kan tilby studiepoenggivende emner i helseledelse for mellomledere i offentlig sektor og fagskoleutdanning i ledelse.

norskopplæring_kurs3

Fagskole

Fagskoleutdanningen gir ansatte og ledere nyttige ledelsesverktøy som kreves for å mestre ulike krav til omstilling og lederoppgaver.

AOF har sin egen Fagskole. En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov.

Høgskolestudie i Helse- og omsorgsledelse

AOF samarbeider tett med Høgskolen Innlandet og Ambia for å kunne levere lederutdanning til mellomledere i helse- og omsorgssektoren over hele landet. Mer enn 100 kommuner har siden 2012 inngått avtale med oss – og over 3000 studenter har gjennomført utdanningen så langt.

Helselederutdanningen er et oppdragsstudium som tilbys på bestilling og gjennomføres på deltid i samarbeid med din kommune. Det er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb.

Pedagogiske virkemidler

På våre studier, kurs og organisasjons- og lederutdanningsprogrammer er du med på «treninga». Vi øver, prøver og feiler sammen framfor å fokusere på prestasjon.

Å skape trygge læringsarenaer og mellommenneskelige møter som stimulerer til engasjement, samspill og dialog er en viktig del av våre programmer.

Det er vår overbevisning at dette fører til praktiske og konkrete resultater våre deltakere ønsker å oppnå.

Metodikken vi bruker

  • Aksjons-, erfarings- og opplevelsesbasert læring
  • Læringsarena vs. prestasjonsarena – nå er vi på trening. Vi øver.
  • Praktiske øvelser, refleksjon og dialog som metode