AOF.no

Helselederutdanningen

Helselederutdanningen er en praksisrettet og fleksibel lederutdanning. Utdanningen er for deg som ønsker å bli, eller som er, leder i helse- eller omsorgssektoren.
Studiet tilbys på deltid i samarbeid med din kommune, er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb.

230323_helsearbeiderfaget


Utdanningen gir deg og din virksomhet:

  • nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten

Har du spørsmål relatert til denne utdanningen, ta kontakt