AOF.no

Språk og integrering Yrkesnorsk

Yrkesnorsk er norskopplæring med de ord og uttrykk som er spesielt for et yrke. På kurs i yrkesnorsk vil du derfor lære norsk språk, grammatikk og uttale, i tillegg til faguttrykk.

Hvorfor ta kurs i yrkesnorsk?

Kurs i yrkesnorsk vil hjelpe deg å forstå og gjøre deg selv forstått i din arbeidshverdag. Det du lærer på kurset vil gjøre at du kan kommunisere bedre på norsk i alle situasjoner, og dermed lære enda mer fordi du kan praktisere språket i hverdagen.

Hva er opptakskravene?

Det er ingen opptakskrav til kurset, men vi anbefaler at du har et språknivå på A2 skriftlig og muntlig. Det er også en fordel å ha erfaring innen yrket for kurset.

Finansiering

AOF har avtale med flere av våre medlemsorganisasjoner for finansiering av kursene i yrkesnorsk. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning gjennom LOs utdanningsfond.  

Vi har norskkurs for ulike bransjer;