AOF.no

Språk og integrering Yrkesnorsk

Yrkesnorsk er et norskkurs som fokuserer på språket og ordforrådet du trenger i ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje.
Kurset gir deg den kompetansen du trenger dersom du ønsker å ta teori til fagbrev hos AOF.