AOF.no

Kurs for ansatte i barnehage og SFO/AKS

Alle kurs kan bestilles direkte til din arbeidsgiver, fysisk eller digitalt. Kursene kan tilpasses etter behov, til ulike målgrupper, på dagtid eller kveldstid.

Group of focused children during art class

Vi skreddersyr faglig innhold i samarbeid med våre kursholdere og deg som kunde, til enkeltkurs, kursrekker eller utviklingsprosjekter over tid, gjerne med praktiske øvingsoppgaver og veiledning mellom samlingene.

Vi tilbyr kurs innenfor følgende områder:

 • Sårbare barn
 • Utfordrende atferd
 • Psykisk helse – psykiske vansker
 • Flerspråklighet
 • Flerkulturell kommunikasjon og kompetanse
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser
 • Tegn til tale
 • Inkluderende barnehagemiljø – mobbing og krenkende atferd
 • Lek
 • Overgang barnehage – skole
 • Voksenrollen
 • Pedagogisk ledelse
 • Foreldresamarbeid
 • Personalsamarbeid – kommunikasjon

Kursene er lærerike og praksisnære, med refleksjonsoppgaver underveis. Målet er at alle deltakere skal få ny kunnskap og verktøy de kan ta med tilbake til egen arbeidshverdag.
Det faglige innholdet i kursene er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende styringsdokumenter; rammeplan, lovverk og politiske føringer. Vi tar utgangspunkt i behov og forventninger dere har, og lager forslag til faglig innhold, kursform og tidsramme.
Våre kursholdere har solid teoretisk forankring og lang erfaring fra praksisfeltet, og bidrar gjerne med kompetanseheving på planleggingsdager, personalmøter og lignende.
I de digitale kursene er mulig å komme med spørsmål og innspill underveis, via chat eller muntlig. Organiseringen velger dere selv, om deltakerne skal følge kurset alene eller sitte sammen i større eller mindre grupper.
Vi tar gjerne en uforpliktende prat om kompetanseheving – sammen kan vi finne frem til tema og form som passer for dere.


Ta kontakt om du har ytterligere spørsmål eller ønsker å bestille kurs.

Mette_Kylgård_

Mette Kylgård

Kompetanserådgiver