AOF.no

TILBUD

På Svalbard bor det folk fra 50 ulike land

Norskkurs-2

-Vi vil at det skal være mindre «vi» og «dem», og mer «oss» sier Martin Hansen, styreleder for Norsk folkehjelps lokallag på Svalbard.

Når du spør folk hvorfor de flytter til Svalbard, svarer mange av dem “for eventyret”. Denne drømmen om eventyr har ført til at 35% av beboerne på Spitsbergen er innflyttere, fra hele 50 ulike land. Svalbard er dermed et veldig internasjonalt miljø, med en utfordring i at mange av innbyggerne ikke snakker norsk. Dette bestemte organisasjonen Norsk Folkehjelp seg for å gjøre noe med:


«Vi ønsket å ha språkkurs i Longyearbyen for å bidra til inkludering i samfunnet. Selv om vi er et internasjonalt samfunn her, er det fortsatt mye viktig informasjon som kun er på norsk. Ved å bidra til at flere har muligheten til å lære seg norsk, enten på kurs eller gjennom språkkaféen, tror og håper vi at vi kan være med på å fjerne i alle fall noe av det skillet som har dannet seg i befolkningen, slik at det blir mindre «vi» og «dem», og mer «oss»

sier Martin Hansen, styreleder

Norsk Folkehjelp tok kontakt med AOF i fjor og bestemte seg for å søke midler fra ordningen Kompetansepluss gjennom Kompetanse Norge. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for arbeidslivet eller frivillige organisasjoner, og kursene blir skreddersydd etter behov, med en praktisk tilnærming. Deltakerne betaler ikke noe for kurset.

Kurset på Svalbard holdes digitalt, og studentene deltar på egen pc. Kurset er satt sammen av studenter som har vært på Svalbard fra noen måneder til flere tiår, fra 10 forskjellige land og 4 ulike kontinenter, noe som er veldig spennende.
«Vi har satt stor pris på å kunne arrangere kursene sammen med AOF, som har hjulpet oss med å få kursene på plass, og som stiller med både læringsplattform og lærer for studentene som nå sitter nesten på Nordpolen og lærer norsk», sier Anja Charlotte Markussen, styremedlem i Norsk Folkehjelp. Hva er tilbakemeldingene?

«Deltakerne forteller oss at de setter enormt stor pris på at vi arrangerer kursene, fordi det har vært et stort savn blant de som ønsker å lære seg norsk. Det så vi også på interessen for kursene da vi la ut informasjon om dem i sosiale medier. I løpet av bare første kvelden hadde vi over 80 personer som meldte interesse for å delta på kurs»

Sier Hansen.

Gratis opplæring og kompetanseheving for din bedrift eller organisasjon?


Vi tilbyr kurs gjennom Kompetansepluss. Sammen med AOF kan bedriften eller organisasjonen søke om tilskudd til kompetanseheving for ansatte og medlemmer innen språk, data, lesing/skriving/muntlig og regning.
Kompetansepluss skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv..
Det lyses ut nærere 200 millioner kroner gjennom Kompetansepluss. Kostnadene til lærer, materiell og evaluering dekkes av disse midlene. Små klasser på ca. 10 deltakere sikrer godt læringsutbytte.

Vil du ha gratis opplæring og kompetanseheving, via kompetansepluss, for dine ansatte? Tilbudet gjelder i hele Norge! Ta kontakt her.

Søknadsfristen er 12. desember.