AOF.no

Bedriftsintern opplæring Kompetansepluss

Har du ansatte som har behov for kompetanseheving i din bedrift?
Sammen med AOF, som er godkjent tilbyder, kan virksomheter og frivillige organisasjoner søke midler gjennom ordningen Kompetansepluss.
Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk.
Hovedmålgruppen for ordningen er arbeidstakere med lav formell utdanning. Målet er å bidra til at voksne får økt sin kompetanse for å stå bedre rustet ved eventuelle omstillinger i arbeidslivet samt trygge sin arbeidsplass.

Hvorfor velge Kompetansepluss?

 • mer selvgående og motiverte ansatte
 • bedre rapportering
 • bedre forståelse av instrukser/rutiner
 • færre feil og mindre svinn
 • mer effektiv og bedre kundeservice
 • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev

Vi kan hjelpe deg med:

 • søknadsskriving
 • tilpasning av undervisning til deres behov
 • kartlegging av deltakere
 • undervisning, veiledere og læremateriell
 • prosjektledelse og gjennomføring

Søknadsfrist: Desember 2024.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Turid_Indergaard_

Turid Indergaard

Senior kompetanserådgiver

Wendy_Wyant_

Wendy Wyant

Kompetanserådgiver

Jonny_Birkeland-1

Jonny Birkeland

Senior kompetanserådgiver

Nasim_Rizvi_

Nasim Rizvi

Kompetanserådgiver

Merethe_Sutton_

Merethe Sutton

Kompetanserådgiver

Elin_idland_

Elin Idland

Kompetanserådgiver