AOF.no

Bedriftsintern opplæring Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen. Målet er å bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Hvorfor velge Kompetansepluss?

 • Færre feil og mindre svinn
 • Bedre rapportering
 • Bedre forståelse av instrukser/rutiner
 • Mer selvgående og motiverte ansatte
 • Mer effektiv og bedre kundeservice
 • Flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev

Meld din interesse for Kompetansepluss, og vi vil ta kontakt med deg for en nærmere samtale.

NB

Søknadsfristene for påfølgende års tildelinger er normalt på høsten, i månedsskiftet november/desember.

Med Kompetansepluss kan AOF Norge hjelpe deg med:

 • Søknadsskriving
 • Tilpasning av undervisning til deres behov
 • Kartlegging av deltakere
 • Undervisning, veiledere og læremateriell
 • Prosjektledelse og gjennomføring

Enkelte avdelinger i Studieforbundet AOF har også tilgang til ulike rammetilskudd innenfor denne ordningen med fokus på fagopplæring. Merk at de har løpende søknadsfrister utover den årlige hovedtildelingen. Ta kontakt med oss om du vil vite hvilke ordninger som er tilgjengelige i din region.

Kompetanse pluss - Bilde av smilende dame i et tomt klasserom