AOF.no

Verdier og samfunnsansvar

AOF er arbeidslivets kompetansepartner. Kvalitet, nærhet, fleksibilitet, refleksjon og læring er viktige verdier for oss, og gjennom disse hjelper vi våre deltakere og studenter til å nå sine mål. Vi inviterer deg til å utforske denne siden for å lære mer om våre verdier og vårt arbeid med å fremme vårt samfunnsansvar.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer om vårt arbeid i forbindelse med åpenhetsloven.

Etiske retningslinjer

AOF skal være en åpen og tilgjengelig arena for læring og er solid forankret i
verdier som solidaritet, likeverd, inkludering og demokrati. I all vår virksomhet
holder vi fokus på disse verdier og uttrykker dette i kvalitet, nærhet, fleksibilitet,
refleksjon og læring.

Verdigrunnlaget har konsekvenser for adferd internt i virksomheten, og for
adferd eksternt rettet mot så vel kunder, samarbeidspartnere og kursdeltakere.

Les mer om våre etiske retningslinjer.