AOF.no

AKTUELT

Norskkurs for farmasøyter

God forståelse er viktig, spesielt når det gjelder vår helse. Det er helt avgjørende at den som gir helsehjelp og den som mottar hjelpen forstår hverandre. De må kunne hverandres språk, men også ha felles forståelse for innholdet i det som blir kommunisert.

Våre apotek har dyktige ansatte med god utdanning innen sitt fagfelt, men mange har ikke norsk som sitt morsmål. Å lese resepter, forstå bruksanvisninger, veilede kunder og videreformidle innsikt i lovverket er helt essensielt for trygg helsehjelp.

Språk og kommunikasjon er derfor en særdeles viktig del av apotekernes arbeidsdag, og det er arbeidsgivers plikt å sørge for at de som er ansatt i apotek har gode nok norskkunnskaper.

AOF har i samarbeid med Akademisk studieforbund, Norges Farmaceutiske forening og Kompetanseforbundet utviklet et norskkurs særlig for farmasøyter.

Kurset kan gjennomføres digitalt med en farmasøyt som veileder, eller som nettkurs. For å delta på kurset må du jobbe på et apotek og ha god faglig innsikt. I tillegg anbefaler vi at du har norskkunnskaper på nivå A2–B1.

På kurset vil du lære å veilede kunder, lese resepter og etiketter, samt hva de viktigste lovene betyr. I tillegg vil du få oversikt over dine rettigheter som ansatt, og du vil øve mye på grammatikk og uttale. Kurset har læremateriale i form av videoer og spørsmål underveis, slik at du kan utvikle dine lytte- og leseferdigheter.