AOF.no

Yrkesnorsk – Yrkessjåfør – buss

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt,   

og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag. 

Joyful young man interacting with female colleague at work

Oppstart

09.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

5 995,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Joyful young man interacting with female colleague at work

Kurset egner seg for deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norske ord og faguttrykk i din bransje.

Vi anbefaler at du har erfaring fra bransjen og et språknivå som tilsvarer A2/B1, muntlig og skriftlig.

 • introduksjon

 • sikkerhet og transport

 • transportoppdrag - tyngre kjøretøy

 • transportoppdrag - Planlegging med bedrift

 • arbeidsoppgaver - daglig drift

 • kulturforskjeller i arbeidslivet

 • kjøretøyets konstruksjon

 • yrke – bussjåfør

 • arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 • bedriftens rutiner

 • HMS

 • øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk i din bransje

 • tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet     

 • optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teorikurs til fagprøven hos AOF 

 • øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

 • utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Lærer tar utgangspunkt i deltakers erfaringer og kompetanse i undervisningen. Kurset vil legge vekt på muntlig dialog og utvikling av skriveferdigheter gjennom gruppearbeid, selvstudier og fellesundervisning.
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC. Du møter opp digitalt til avtalt tid samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs. 

AOF har avtale med flere av våre medlemsorganisasjoner for finansiering.  

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning gjennom LOs utdanningsfond.   

Interessert i noen av disse?