AOF.no

Yrkesnorsk – Yrkessjåfør – buss

Kurs ID: 502665

Oppstart

torsdag 7. september 2023

Slutter

torsdag 14. desember 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 24. august 2023

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i Norge. Kurset er i digitalt klasserom, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett.

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

Personer som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk. Kurset skal gi deltakeren en innføring i lover og regler og generelle arbeidsrelaterte oppgaver i sin bransje.

Deltakeren må beherske et språknivå på A2, skriftlig og muntlig, og jobbe i bransjen.

Kurset består av 12 moduler:

 1. Introduksjon

 2. Sikkerhet og transport

 3. Transportoppdrag - tyngre kjøretøy

 4. Transportoppdrag - planlegging med bedrift

 5. Arbeidsoppgaver - daglig drift

 6. Kjøretøyets konstruksjon

 7. Yrke - bussjåfør

 8. Adgangskontroll og personvern

 9. Arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 10. Bedriftens rutiner

 11. HMS

 12. Les og skriv - avsluttende kartleggingstest - bussjåfør

Du som gjennomfører dette kurset skal 

 • øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

 • tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

 • optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF

 • øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

 • få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør har et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike arbeidsmetoder mot denne målgruppen. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema. Deltakers egne erfaringer fra arbeidsplassen vil være et stort tema i løpet av kurset.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

Er du medlem i et LO-forbund, og har vært det i mer enn 3 år, kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til yrkesnorsk kurs for inntil kr 4 000,-.

AOF har nå tilbud til deg som er LO medlem! Om du har rett på stipendet fra LOs utdanningsfond, er prisen 4000,- for kurset. Du må selv søke utdanningsfondet for å få utbetalt stipendet.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.