AOF.no

Yrkesnorsk – Renholdsmedarbeider

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

Joyful young man interacting with female colleague at work

Oppstart

02.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

5 995,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Telemark

Studiesenter Skien

shutterstock_174875987-867791-edited-Oct-20-2021-12-25-29-41-PM

Kurset egner seg for deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norske ord og faguttrykk i din bransje.

Vi anbefaler at du har erfaring fra bransjen og et språknivå som tilsvarer A2/B1, muntlig og skriftlig.

Tematikkene vil gi deg deg en innføring i ord og uttrykk, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS). Samtidig vil du utvikle dine skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

 • jeg er renholder

 • utstyr

 • arbeidsoppgaver – renhold som fag

 • mikrobiologi og hygiene

 • rengjøringsmidler og kjemi

 • kommunikasjon

 • arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 • HMS i det norske arbeidsliv – lover og regler

 • HMS kjemikaliehåndtering og ergonomi

 • les og skriv

 • oppsummering – hva har jeg lært

 • øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk som er relevante for din bransje

 • tilegne deg språklige ferdigheter som bidrar til økt forståelse av dine arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

 • optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teorikurs til fagprøven hos AOF 

 • øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

 • utvikle din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Lærer tar utgangspunkt i deltakers erfaringer og kompetanse i undervisningen. Kurset vil legge vekt på muntlig dialog og utvikling av skriveferdigheter gjennom gruppearbeid, selvstudier og fellesundervisning.
Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Du møter til adressen som er oppgitt i kursinformasjonen.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

AOF har avtale med flere av våre medlemsorganisasjoner for finansiering. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning gjennom LOs utdanningsfond.

Interessert i noen av disse?