AOF.no

Yrkesnorsk Renholdsmedarbeider

Kurs ID: 503294

Oppstart

mandag 25. september 2023

Slutter

mandag 22. januar 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 11. september 2023

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

Kurset settes opp med undervisning i Stavanger. Bli bedre i norsk sammen med andre!

Dette er også et forkurs til teori til fagbrevet- Renholdsoperatør.

Personer som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk. Kurset gir deltakeren en innføring i lover- og regler og generelle arbeidsrelaterte oppgaver innenfor sin bransje.

Vi anbefaler at du har erfaring fra bransjen og at du har et språknivå som tilsvarer A2 muntlig- og skriftlig.

Kurset består av disse modulene:

 • Jeg er renholder

 • Utstyr

 • Arbeidsoppgaver – renhold som fag

 • Mikrobiologi og hygiene

 • Rengjøringsmidler og kjemi

 • Kommunikasjon

 • Arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 • HMS i det norske arbeidsliv – lover og regler

 • HMS kjemikaliehåndtering og ergonomi

 • Les og skriv

 • Oppsummering – hva har jeg lært

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

 • Øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

 • Tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

 • Optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF 

 • Øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

 • Utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Undervisningen gjennomføres i klasserom med lærer. 

.

AOF har nå tilbud til deg som er LO medlem! Om du har rett på stipendet fra LOs utdanningsfond, er prisen 4000,- for kurset. Du må selv søke utdanningsfondet for å få utbetalt stipendet.

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.