AOF.no

Yrkesnorsk – Renholdsmedarbeider

Kurs-id: 505910

Oppstart

onsdag 11. september 2024

Slutter

onsdag 18. desember 2024

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

onsdag 11. september 2024

Pris

5 995,–

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

Kurset egner seg for deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norske ord og faguttrykk i din bransje.

Vi anbefaler at du har erfaring fra bransjen og et språknivå som tilsvarer A2/B1, muntlig og skriftlig.

 • utstyr

 • arbeidsoppgaver

 • mikrobiologi og hygiene

 • rengjøringsmidler og kjemi

 • kommunikasjon

 • kulturforskjeller i arbeidslivet

 • arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 • HMS i det norske arbeidsliv – lover og regler

 • HMS kjemikaliehåndtering og ergonomi

 • les og skriv

 • oppsummering – hva har jeg lært

 • øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk i din bransje

 • tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

 • optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teorikurs til fagprøven hos AOF 

 • øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

 • utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Lærer tar utgangspunkt i deltakers erfaringer og kompetanse i undervisningen. Kurset vil legge vekt på muntlig dialog og utvikling av skriveferdigheter gjennom gruppearbeid, selvstudier og fellesundervisning.
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC. Du møter opp digitalt til avtalt tid samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs (minimum 75 % oppmøte).

AOF har avtale med flere av våre medlemsorganisasjoner for finansiering. Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning gjennom LOs utdanningsfond.

Digital undervisning

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.