AOF.no

Yrkesnorsk – Byggdrifterfaget

Kurs-id: 505902

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

mandag 16. desember 2024

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

mandag 19. august 2024

Pris

5 995,–

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 60

Timer selvstudie: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt,   

og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag. 

Kurset egner seg for deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norske ord og faguttrykk i din bransje.

Vi anbefaler at du har erfaring fra bransjen og et språknivå som tilsvarer A2/B1, muntlig og skriftlig.

 • medarbeider innen byggdrifterfaget

 • utstyr

 • arbeidsoppgaver

 • kulturforskjeller i arbeidslivet

 • sentral driftsforvaltning – begreper og arbeidsoppgaver

 • samhandling på arbeidsplassen

 • brannvern

 • adgangskontroll og personvern

 • HMS – bygg og anlegg

 • arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 • les og skriv

 • HMS sikker jobbanalyse

 • øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk i din bransje

 • tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet 

 • optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teorikurs til fagprøven hos AOF 

 • øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

 • utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Lærer tar utgangspunkt i deltakers erfaringer og kompetanse i undervisningen. Kurset vil legge vekt på muntlig dialog og utvikling av skriveferdigheter gjennom gruppearbeid, selvstudier og fellesundervisning. 
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC. Du møter opp digitalt til avtalt tid samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs. 

AOF har avtale med flere av våre medlemsorganisasjoner for finansiering.  

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning gjennom LOs utdanningsfond.   

Digital undervisning

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.