AOF.no

Norsk A2

Kurs ID: 500069

Oppstart

tirsdag 17. oktober 2023

Slutter

torsdag 16. november 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 17. oktober 2023

Pris

2750,-

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

Kulåsgata 17

Kontakt

Venke Helen Mikalsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

This is the laset step in the beginners level for those that have been through A1-1 and A1-2, or for those who speak and understand some Norwegian.

This course addresses written and spoken Norwegian, and this is learned by working on different topics within personal relations, everyday norwegian, Norwegian society and working life.

This is a basic Norwegian course for those who want to learn Norwegian as a second language.

The course is also suitable for foreign speakers who live and work in Norway and want to learn Norwegian both in writing and orally.

Norwegian level A1-2 or equivalent knowledge

This course will also provide participants with a systematic and step-by-step introduction to the Norwegian vocabulary and language structure, as well as useful social information. Key topics in the course will be Words, Expressions, Dialogues, and Basic grammar.

We are finishing the books «På Vei» chapter 10 – 16

Give the participants training in everyday Norwegian/ working Norwegian.

Introduce the participants to everyday expressions, introduce yourself and others, answer and ask questions about personal matters, to tell about everyday activities, basic and order numbers, knowledge of basic Norwegian grammar and pronunciation.

Know the words and expressions related to some working life and society

-

Gi deltakerne opplæring i hverdagsnorsk / arbeidsnorsk.

Gjøre deltakerne kjent med dagligdagse uttrykk, presentere deg selv og andre, svare på og stille spørsmål om personlige forhold, å fortelle om hverdagslige aktiviteter, grunn- og ordenstall, kjennskap til grunnleggende norsk grammatikk og uttale.

Kjenne til ord og uttrykk knyttet til noen arbeidsliv og samfunn

The teacher uses various tools such as games, activities, communication, role-playing games, etc.

Ingen eksamen.

The participant pays for the course themself.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

Kulåsgata 17

Kontakt

Venke Helen Mikalsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.