AOF.no

Norsk B2 – del 2

Kurset er for deg som vil bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk og har norskkunnskaper tilsvarende B2 – del 1. 

Kurset vil forberede deg til å gjennomføre norskprøven. 

stipendordninger-fagskole-fagbrev

Oppstart

29.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 950,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

stipendordninger-fagskole-fagbrev

Norskkurs mellomnivå B2 – del 2 er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og som har tatt kurset B2 – del 1.

Bestått norskkurs B2 – del 1.

Øvelse i å forstå komplekse framstillinger, samt faglige drøftinger innenfor eget fagområde. Vi vil trene på å kunne bruke norsk klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Vi diskuterer og uttrykker synspunkter og argumenter for og imot ulike alternativer og øver i å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

Læringsmålene er hentet fra læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, som er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning (HK-dir).
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

  • forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde

  • delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene

  • skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner

  • forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

  • lære mer om norsk kultur- og samfunnsliv

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Undervisningen består av gruppearbeid, lytteøvelser, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid. Kurset forbereder deg til norskprøve B2.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du vil motta en kursbevis om du har deltatt på 75% av kurset eller mer. Ønsker du å ta Norsk språktest? Følg denne lenken og finn dato for registrering og informasjon om hvordan du melder deg på. 

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/

Deltaker betaler selv for kurset.

Interessert i noen av disse?