AOF.no

TILBUD

Helse, miljø og sikkerhet krever god kompetanse. Ta gratis deltidsutdanning!

Confident female warehouse worker

Fagskoleutdanning innen HMS er relevant for svært mange bransjer. Er du opptatt av arbeidsmiljø og trygghet, jobber du med HMS, eller ønsker å gjøre det, er vår fagskoleutdanning noe for deg. Utdanningen gir deg inngående kunnskap innen ledelse, fysiske og psykiske faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, utvikling, regelverk og krav til kvalitetssystemer. God kunnskap innen HMS er essensielt for å kunne jobbe forebyggende med konflikter, stress og utbrenthet på arbeidsplassen.

Fagskoleutdanning hos AOF tar du på deltid, gjerne i kombinasjon med jobb. Undervisningen veksler mellom digital undervisning og fysiske samlinger ved ett av våre studiesteder. Her vil du møte dine medstudenter og undervisere og få god veiledning til selvstudiene og oppgaveskrivingen underveis.

Fagskole hos oss er gratis for deg som student, du dekker kun undervisningsmaterialet, semesteravgift og administrasjonsgebyr.

For å søke fagskole i Helse, miljø og sikkerhet må du ha fullført videregående skole. Du kan også søke på bakgrunn av din realkompetanse – 5 års relevant arbeidserfaring eller utdanning innen faget som kan dokumenteres. Se det enkelte studiet for mer informasjon om opptakskrav.

Hos Fagskolen AOF Norge kan du søke helt frem til studiestart, forutsatt at det er ledige studieplasser.

Et godt og trygt arbeidsmiljø er avgjørende for samfunnet – søk fagskole i dag!

Meld deg på «Åpen dag»
Det arrangeres åpen dag for alle som er interessert i høstens fagskoleutdanninger. Delta på arrangementet digitalt, og møt ansatte, undervisere og studenter. Det er gratis å delta. Meld deg på:

«Åpen dag» mandag 27. mai kl 18.00

«Åpen dag» mandag 12. august kl 18.00