AOF.no

KURS OG STUDIER SOM ER KOSTNADSFRIE FOR DELTAKER

Gratis kurs for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Avfalls- og gjennvinningsbransjen

Behovet for flere utdanningstilbud rettet mot denne bransjen er økende.

Overgang til sirkulærøkonomi krever endringer i produksjon, forbruk og gjenvinningsløsninger. For at minst mulig ressurser skal gå til spille, må bransjen sikre løsninger som legger til rette for økt materialgjenvinning. Gjenvinningen medfører behov for etter- og videreutdanninger på alle utdanningsnivåer, slik at ansatte kan bidra til innovasjon og nye klima- og miljøvennlige løsninger.

Se kursene under, det er blant annet norskkurs for sjåfører, innføringskurs og teorikurs til fagbrev.

De fleste kursene er digitale og er lagt til ettermiddag/kveld, slik at deltaker enkelt kan følge kursene hjemmefra. Kursene er gratis.