AOF.no

GRATISKURS

Gratis kurs for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Avfalls- og gjennvinningsbransjen

God kompetanse innen avfall og gjenvinning er svært viktig for fremtiden – ta gratis kurs hos oss!

Avfall- og gjenvinning er en avgjørende bransje og ressurs for en sirkulær økonomi.

For å sikre bærekraftig innovasjon og endringer i produksjon, forbruk og gjenvinningsløsninger, er god kompetanse avgjørende. Minst mulig ressurser skal gå til spille. Bransjen må sikre løsninger som legger til rette for økt materialgjenvinning, bærekraftig og sikker håndtering.

For å nå dette målet er det derfor helt avgjørende å ha god kunnskap om;

Kursene er utviklet i samarbeid med Remiks og Isi avfallsanlegg.

Tilbudet er for deg som er ansatt i avfall- og gjenvinningsbransjen, eller har tilknytning til denne.