AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Dette burde du vite om sosiale medier som tillitsvalgt

Design uten navn (50)

Sosiale medier er et tveegget sverd for fagforeningene. På den ene siden skaper de nye muligheter for verving og informasjonsspredning. På den andre har de introdusert en helt ny arena for konflikter og personalsaker.

Strengt tatt er ikke dette så veldig annerledes enn i samfunnet som helhet. Når sosiale medier har tatt over hverdagen vår i en slik grad som de faktisk har gjort, er det bare naturlig at de skaper endringer også for klubben din. 

Så hva er endringene de fører med seg? Og hva burde du som tillitsvalgt ha i bakhodet når det gjelder Facebook, Instagram, LinkedIn eller de utallige andre plattformene der vi lever større og større deler av livene våre?

Opptreden på internett får konsekvenser på arbeidsplassen

Av en eller annen grunn har internett en tendens til å få ut det verste i oss. Kollegaer som er kjempehyggelige på jobb, kan plutselig finne på å delta i grove krangler, eller poste svært kontroversielle ting på sosiale medier.

Mens dette stort sett er beskyttet av ytringsfriheten, kan det likevel føre til problemer med arbeidsgiver, dersom de gjør det under fullt navn og med tydelig link til arbeidsplassen sin på profilen. Enda verre er det om de klager åpenlyst over arbeidsplass og arbeidsgiver der sistnevnte kan se dette, da det kan føre til lojalitetskonflikt og i verste fall oppsigelse.

Som klubbleder er du forpliktet til å hjelpe medlemmene dine med slike situasjoner, men det beste er å unngå dem totalt. Sørg for at de mindre internettkyndige medlemmene er klar over hva dette kan føre til, og hjelp dem i det aller minste med å skjule profilen sin for utenforstående.

Likevel er det viktig å huske følgende tommelfingerregel: Ikke post noe i lukkede grupper du ikke ville ha postet i åpne.

Sosiale medier som ressurs for tillitsvalgte

På den lysere siden, er sosiale medier et fantastisk verktøy for den tillitsvalgte som vet å bruke dem riktig. Det er nok allerede mange som har fått bekreftet dette under nedstengingen i 2020–2021, hvor mye helt nødvendigvis har vært flyttet over på nett. Se bare populariteten til LO-advokatene, som startet sin Facebookgruppe rett før Norge måtte gå i lockdown.

Det er all grunn til å fortsette å være aktiv på nett nå som vi kan se hverandre ansikt til ansikt igjen. En vanlig årsak til at folk melder seg ut er at de ikke får med seg alt klubben/foreningen gjør, og å dele ting på klubbens Facebook-gruppe er en god måte å synliggjøre arbeidet på.

Noen forslag til hva slags innhold du kan fylle gruppen med er å:

Bli med på kurs for tillitsvalgte om sosiale medier!

AOF Norge holder jevnlig kurs for medlemmer og tillitsvalgte om sosiale medier, der du kan få en mer grundig opplæring i alt som har med dem å gjøre. Her vil du lære mer om konflikter som kan oppstå, hvordan du selv bruker mediene til å jobbe aktivt som tillitsvalgt, og generelle råd om nettvett og kildekritikk.

Sistnevnte er svært viktig, ikke bare for at du selv kan finne fram til mer pålitelig kunnskap på nett, men også for å lære opp ansatte som kanskje litt for ofte deler stoff med usikkert faktagrunnlag.