AOF.no

Språk og integrering Norskkurs for minoritetsspråklige

For deg som bor i Norge og ikke har norsk som morsmål, vil du kunne ha behov for å dokumentere hvor mye norsk språk du kan.  
Det kan være fordi du skal starte på en utdanning, ta et fagbrev eller søke jobb.

AOF har norskkurs for nivåene A1, A2, B1 og B2. Her er hva de ulike nivåene betyr. 

A1: Jeg kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å hjelpe meg.

A2: Jeg kan delta i enkle rutinesamtaler der vi utveksler informasjon om kjente emner og aktiviteter.

B1: Jeg kan uforberedt delta i samtaler om kjente emner, og klarer meg på reise der språket snakkes.

B2: Jeg kan bruke språket så flytende at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på store problemer.

AOF Norge og AOF Vestlandet–Agder er godkjente tilbydere av norsk og samfunnskunnskap gjennom HK-dir. Det betyr at kurstimer du har tatt hos oss, kan brukes som dokumentasjon for permanent opphold eller statsborgerskap via Utlendingsdirektoratet (UDI).  

Hvem passer våre norskkurs for?

Våre norskkurs passer for deg som er ny i Norge, eller for deg som vil øke språkkompetansen for å stille sterkere på arbeidsmarkedet.

Vil du forberede deg til å ta norskprøven? Få informasjon om norskprøven her

Hvilket norskkurs passer for deg?

Er du usikker på hvilket nivå du ligger på? Ta nivåtesten og se språkmodellen.

Testen tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Testen består av to deler; en skriftlig del og en lyttedel, du må derfor ha lyd på PC-en din. Du kan stoppe underveis og gjenoppta testen senere dersom du må ta en pause. Ved spørsmål til testen, ta kontakt med oss.