AOF.no

Språk og integrering Norskkurs for minoritetsspråklige

Planlegger du å ta norskprøven? Vi tilbyr norskkurs fra nivå A1 til B2.

I mange sammenhenger har du behov for å dokumentere dine norskkunnskaper. Det kan være fordi du skal starte på en utdanning, søke jobber eller ta fagbrev i Norge. Våre norskkurs forbereder deg på veien videre.

AOF Norge og AOF Vestlandet-Agder er godkjente tilbydere av norsk og samfunnskunnskap gjennom HK-dir. Det betyr at kurstimer du har tatt hos oss, kan brukes som dokumentasjon om permanent opphold eller statsborgerskap via Utlendingsdirektoratet (UDI).

Hvem passer våre norskkurs for?

Våre norskkurs passer for deg som er ny i Norge, eller for deg som vil øke språkkompetansen for å stille sterkere på arbeidsmarkedet.

Hvilket norskkurs passer for deg?

For å finne ut av hvilket norskkurs som passer deg, ta en nivåtest her. Ved spørsmål til testen, ta kontakt med oss.

English version

We offer Norwegian courses from beginner A1 to higher intermediate level B2. Be aware that in Norway you must be able to document Norwegian language skills, orally and in writing before you can start other education. Our Norwegian courses will prepare you to take the Norwegian language test.

Who are our Norwegian courses suitable for?

Our Norwegian courses are suitable if you recently came to live in Norway, or for those who want to improve their language skills in order to have a stronger position on the job market.