AOF.no

Lederutviklingsprogram

Som leder blir du aldri utlært – hos oss kan du delta på ulike lederutviklingsprogram for å styrke ditt lederskap over tid.

Group of people sitting in a circle on group therapy. Looking at their therapist and listening ti her story.

Lederutvikling er selve hjertet i organisasjonsutvikling. De må begge være i en kontinuerlig utviklingsprosess.

Trygge ledere som sørger for egen vekst og utvikling inspirerer og stimulerer, styrker relasjoner, styrker teamet/avdelingen og øker produktiviteten.

Investering i lederutvikling gir en sterkere, mer effektiv organisasjon som mestrer utfordringer, tilpasser seg endringer og sikrer langsiktig suksess og positiv resultatutvikling.

Lederutviklingsprogram for Fagforbundet

I juni 2023 startet AOF opp et egenutviklet lederprogram for regionledere og ledere av kompetansesentrene i Fagforbundet.

Mentorprogram for helsefagarbeidere

Sammen med kommunene Skaun, Melhus og Midtre-Gauldal har AOF gjennomført mentorprogram for å utdanne mentorer som nettopp skal gjøre denne overgangen lettere.

Mange som starter på sin karriere innen helsesektoren er unge og uerfarne, og det å ha en mentor, en som tar seg særskilt av deg den første tiden har vist seg å være en stor trygghet og en trivselsfaktor av betydning. Det blir lettere å komme inn i arbeidet, og mye morsommere og mer givende.

Programmet er en del av den interkommunale satsingen Sammen om fremtidens helsetjeneste.

Våre nye lederutviklingsprogram som starter i 2024 vil vi presentere her, så fort de er klare. Om du har spørsmål om programmene over, eller ønsker mer informasjon om disse, ta gjerne kontakt med oss.