AOF.no

Lederutviklingsprogram

God ledelse er avgjørende for suksess i alle organisasjoner. Vi tilbyr et bredt utvalg av programmer innenfor ledelse. De kan hjelpe deg med å utvikle ferdigheter og kunnskap som trengs for å lykkes i dagens arbeidsliv.

Group of people sitting in a circle on group therapy. Looking at their therapist and listening ti her story.

Våre programmer inkluderer alt fra kurs i teamledelse og kommunikasjon, til bachelorstudier innenfor helse og omsorg. Vi tilbyr også spesialiserte programmer for å hjelpe deg med å utvikle spesifikke ferdigheter, for eksempel prosjektledelse eller mentoring/veiledning i helsefagene.
Våre erfarne fakultet- og bransjeeksperter vil gi deg en grundig forståelse av de nyeste trendene og beste praksisene i ledelse, slik at du kan ta dine lederegenskaper til neste nivå. Samtidig vil våre programmer gi deg muligheten til å bygge nettverk med likesinnede fra ulike bransjer og bakgrunner.
Klar for å ta dine neste skritt? Lær å bli en effektiv leder ved å utforske vårt utvalg av ledelsesprogrammer i dag.

Helselederutdanningen

Dette er en praksisrettet og fleksibel lederutdanning for deg som ønsker å bli, eller som er leder, i helse- eller omsorgssektoren. Helselederutdanningen

Studiet tilbys på deltid i samarbeid med din kommune. Det er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb.

Utdanningen gir deg og din virksomhet:

  • nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten
  • kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten

AOF leverer også kompetansehevende «Mentorprogram for helsefagarbeidere».

Her er en kort presentasjon fra Skaun, Melhus og Midtre-Gauldal kommune: Mentorprogram for helsefagarbeidere. 
Programmet er en del av den interkommunale satsingen Sammen om fremtidens helsetjenester.

Lederutviklingsprogram for Fagforbundet

I juni 2023 starter AOF opp et egenutviklet lederprogram for regionledere og ledere av kompetansesentrene i Fagforbundet.