AOF.no

Bedriftsintern opplæring BIO-tilskudd

BIO-tilskudd er en tilskuddsordning som skal hjelpe bedrifter som har behov for ekstraordinære tiltak for å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne – samt kompetansen og jobbsikkerheten til de ansatte.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring, såkalte BIO-tilskudd, skal komme arbeidstakere og bedriftene til gode – både på kort og på lengre sikt. Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer.

Formålet med bedriftsintern opplæring:

 • Øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • Stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • Knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • Stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel:

 • Annovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • Ferdigheter i digital kompetanse
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • Datasikkerhet
 • Produktutvikling, nye tjenester og markeder
 • Norskopplæring hos arbeidstakere
 • Bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

NB: Denne listen utelukker ikke andre områder, ta gjerne kontakt med oss om du har andre behov.

Ordningene kan variere fra fylke til fylke, ta kontakt for informasjon om hvilke BIO-ordninger som gjelder i din region.