AOF.no

AKTUELLE TILBUD

Norge trenger mange nye helsefagarbeidere – AOF gir deg utdanningen

toa-heftiba-4xe-yVFJCvw-unsplash

De siste ukers nyheter har vist oss at vi kommer til å ha stort behov for helsefagarbeidere i fremtiden. Fagskolen er her sitt ansvar bevisst – vi kan tilby den utdanningen som trengs, og gi dyktige, motiverte og særdeles viktige fagarbeidere innen bransjen.

En artikkel skrevet av Anne Irene Melbø, Studentrådsleder ved Fagskolen AOF Norge, og Thea Tuset, fungerende leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) handler nettopp om viktigheten av fagskolene på dette feltet.

Les hele artikkelen Helsefagarbeidere og fremtidens kompetanse.

Vurderer du å søke plass på Fagskolen AOF Norge til høsten?

Fagskolen har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole, fagbrev eller relevant erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere utdanning og jobb.