AOF.no

Om retningslinjer og personvern

Forbundet dekker alle kostnader i forbindelse med kurset etter gjeldene satser.

PÅMELDING
Etter påmelding vil deltaker motta en melding via med kursinformasjon.

AVMELDING:

Avmelding på kurs MÅ SKJE SKRIFTLIG til AOF umiddelbart.

FORFALL:
Blir du forhindret fra å møte på kurset, må du omgående gi beskjed.

GENERELT I FORBINDELSE MED DELTAKELSE PÅ KURS
Ved endring av adresse og annen kontaktinformasjon plikter kursdeltaker å oppdatere AOF om dette. Deltakeren må rette seg etter ordensreglene på det sted undervisningen foregår, samt følge de anvisninger AOF og veiledere gir.

AOFs forpliktelser:
AOF vil gi nødvendig informasjon til deltakeren.
Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.
AOF vil gi deltakeren kursbevis etter fullført kurs.

PERSONVERN
AOF respekterer krav til personvern.
Vi vil gjøre deg oppmerksom på at vi følger alle gjeldende forskrifter for behandling av
kundeopplysninger, slik at du kan føle deg trygg når du besøker våre nettsider og registrerer deg på
våre kurs. Fullstendig personvernerklæring er tilgjengelig på AOF Norges nettside.