AOF.no

Introduksjonskurs – Reiseliv – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501873

Oppstart

onsdag 25. januar 2023

Slutter

onsdag 29. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 11. januar 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Du kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor! Kurset går i virtuelt klasserom onsdags kvelder fra kl 17 -21, til sammen 10 uker. Du trenger en pc med lyd og kamera, og et stabilt internett for å følge undervisningen.

Kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring fra før. Er du i en situasjon der du trenger å finne deg et nytt yrke, eller har et ønske om å prøve noe nytt? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset passer veldig fint for deg som er i en omstillingssituasjon, og gir deg et faglig grunnlag i en ny arbeidssituasjon.

Her vil du få en innføring i det å jobbe innen reiseliv, og de arbeidsoppgavene man har i bransjen. Kommunikasjon, økonomi og markedsføring er temaer man skal igjennom på et grunnleggende nivå.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.     

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kursdeltaker skal gjennom kurset få innsikt på følgende temaer:

Emne 1: Introduksjon og organisering av sektoren  

Emne 2 : Lovverk i det norske arbeidslivet  

Emne 3 : Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

Emne 4 : Etikk/yrkesetikk   

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten  

Emne 6: Fagspesifikt tema - De 5 p'er i salg  

Emne 7: Fagspesifikt tema - Ulike desitansjoner i Norge  

Emne 8: Fagspesifikt tema - Planlegging av arrangement eller en guidet tur  

Emne 9: Fagspesifikt tema - Markedsføring  

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  

Omfang 40 timer (10 økter a 4 timer)

Læringsmål for kurset 

Etter endt kurs skal kursdeltaker 

L1 -ha økt sin kompetanse på reiselivsbransjen og ulike interesseorganisasjoner 

L2 - kunne se og forstå kundens behov 

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

L4 - ha grunnleggende kompetanse om lover innen salg- og markedsføringsarbeid og ulike turistdestinasjoner i Norge 

L5 - ha innsikt i de 5 p'er 

L6 - ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

L7 - kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

L8 - kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen reiseliv 

L9 - ha fått kunnskap om hvordan reiselivsbedrifter er organisert og se helheten i det økonomiske i bedriften 

Virtuelt klasserom 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Er du medlem i et LO forbund, og har vært det i mer enn 3 år, så kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til korte yrkesrettede kurs for inntil kr 4 000,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.