AOF.no

Introduksjonskurs – reiseliv

Kurs ID: 502870

Oppstart

mandag 16. oktober 2023

Slutter

mandag 18. desember 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 2. oktober 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i Norge. Kurset er i digitalt klasserom, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett. kurset holdes 10 mandagskvelder fra kl 17-21.

Kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring fra før innen reiseliv. Er du i en situasjon der du trenger å finne deg et nytt yrke, eller har et ønske om å prøve noe nytt? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset passer veldig fint for deg som er i en omstillingssituasjon, og gir deg et faglig grunnlag i en ny arbeidssituasjon innen flere deler av reiselivsbransjen.

Kurset passer for deg som ønsker å starte i et yrke, og trenger introduksjon og innsikt i relevante temaer og arbeidssituasjoner man møter i arbeidet.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Kursdeltaker skal gjennom kurset få innsikt på følgende temaer:

 1. introduksjon og organisering av sektoren  

 2. lovverk i det norske arbeidslivet  

 3. lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen  

 4. etikk/yrkesetikk   

 5. kommunikasjon med brukere av tjenesten  

 6. fagspesifikt tema – de 5 p'er i salg  

 7. fagspesifikt tema – ulike desitansjoner i Norge  

 8. fagspesifikt tema – planlegging av arrangement eller en guidet tur  

 9. fagspesifikt tema – markedsføring  

 10. fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset  


Kursets omfang: 40 timer, fordelt over 10 økter, a 4 timer.

Etter endt kurs skal kursdeltaker:

 • ha økt sin kompetanse på reiselivsbransjen og ulike interesseorganisasjoner 

 • kunne se og forstå kundens behov 

 • ha fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med kunder 

 • ha grunnleggende kompetanse om lover innen salg- og markedsføringsarbeid og ulike turistdestinasjoner i Norge 

 • ha innsikt i de 5 p'er (produkt, pris, plass, påvirkning og personale)

 • ha økt kompetanse på hvordan markedsføring påvirker salg og budsjett 

 • kunne forstå og håndtere konflikter på best mulig måte 

 • ha kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen reiseliv 

 • ha fått kunnskap om hvordan reiselivsbedrifter er organisert og se helheten i det økonomiske i bedriften 

Digital undervisning
Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom, fra egen PC, med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved fullført kurs. Du må ha oppmøte 8 av 10 kurs kvelder.

Har du vært medlem i et LO-forbund mer enn 3 år, kan du søke LOs utdanningsfond for korte yrkesrettede kurs på inntil kr 4 000,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.