AOF.no

Introduksjonskurs – lager- og logistikkmedarbeider

Kurs-id: 505668

Oppstart

torsdag 17. oktober 2024

Slutter

torsdag 19. desember 2024

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

torsdag 10. oktober 2024

Pris

6 990,–

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor. Kurset holdes torsdager kl. 17–21, til sammen 10 kurskvelder. Kurset holdes i digitalt klasserom, og du trenger pc/mac med lyd og kamera.

Kurset i lager og logistikk gir en innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med dette. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe i sektoren, men mangler praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.   

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

 • introduksjon og organisering av sektor 

 • lovverk i det norske arbeidslivet  

 • lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen  

 • etikk/yrkesetikk   

 • kommunikasjon/kundeservice med brukeren av tjenesten  

 • fagspesifikt tema – ulike typer logistikk  

 • fagspesifikt tema – verdikjeden og tekniske hjelpemidler i logistikkbransjen 

 • fagspesifikt tema – godsterminalen og lagerdrift  

 • fagspesifikt tema – maskiner og utstyr

 • fagspesifikt tema – merking av sendinger

 

Kurset består av 40 timer fordelt over 10 kvelder.

 • ha økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

 • ha innsikt i ulike typer logistikk og en oversikt over hvilke type logistikk som brukes når. 

 • få innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hvorfor kommunikasjon er viktig i et arbeidsfellesskap

 • ha fått innsikt i ulike typer digitale hjelpemidler en lager- og logistikkmedarbeider tar i bruk i arbeidet 

 • ha innsikt i hvordan den helhetlige transportkjeden/verdikjeden for en pakke kan se ut fra startdestinasjon til fremkomststed

 • ha økt kompetanse på ulike typer lagre og varemottak 

 • få innsikt i ulike typer maskiner og utstyr som brukes ved lager- og terminalarbeid 

 • kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen sektoren

 • få kunnskap på hvilke krav som stilles til merking av sendinger og hva et fraktbrev skal inneholde av informasjon

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Kr 6 990,- pluss utgifter til materiell og eksamensavgift.

Er du medlem i et LO-forbund og har vært det i mer enn tre år, kan du søke LOs utdanningsfond om stipend til korte yrkesrettede kurs med inntil kr 4 000,-.

Digital undervisning

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.