AOF.no

Introduksjonskurs – kjøkken og kantine – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501874

Oppstart

tirsdag 11. april 2023

Slutter

tirsdag 13. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 28. mars 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor! Kurset går i virtuelt klasserom tirsdags kvelder fra kl 17 -21, til sammen 10 uker. Du trenger en pc med lyd og kamera, og et stabilt internett for å følge undervisningen.

Kurset er for deg som har liten eller ingen erfaring fra før. Er du i en situasjon der du trenger å finne deg et nytt yrke, eller har et ønske om å prøve noe nytt? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset passer veldig fint for deg som er i en omstillingssituasjon, og gir deg et faglig grunnlag i en ny arbeidssituasjon.

På dette kurset får du en innføring i det grunnleggende du trenger å vite for å jobbe på kjøkken/kantine. Her vil du bla lære om hygiene, matsvinn, økonomi og måltider/ernæring.

Personer som ønsker å starte å jobbe innenfor et yrke og trenger en introduksjons til yrket. 

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Introduksjonskurs - 40 timer. 


Emne 1: Introduksjon

Emne 2 : Lovverk i det norske arbeidslivet

Emne 3 : Lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen

Emne 4 : Etikk/yrkesetikk og mattradisjoner

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten

Emne 6: Fagspesifikt tema - Hygiene

Emne 7: Fagspesifikt tema - Råstoff og råstofflære

Emne 8: Fagspesifikt tema - Måltidssammensetning 

Emne 9: Fagspesifikt tema - avfallshåndtering

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal kursdeltaker

L1 -ha økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

L2 - kunne se og forstå enkeltmenneskets behov for ernæringstilpasset mat

L3 - fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet

L4 - ha grunnleggende kompetanse måltider og måltidssammenheng

L5 - ha innsikt i hygiene på ulike områder i arbeidet med mat

L6 - ha økt kompetanse på hvordan planlegge og tilberede måltider

L7 - ha innsikt i ulike råvarer

L8 - forstå viktigheten av avfallshåndtering og konsekvenser av matsvinn

L9 - ha kunnskap om generelle regler i arbeidslivet og spesifikt lovverk for bransjen

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Er du medlem i et LO forbund, og har vært det i mer enn 3 år, så kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til korte yrkesrettede kurs for inntil kr 4 000,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.