AOF.no

Introduksjonskurs – kjøkken og kantine

Kurs ID: 502873

Oppstart

torsdag 5. oktober 2023

Slutter

torsdag 7. desember 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 21. september 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor! Kurset holdes på torsdagskvelder fra kl 17 -21, til sammen 10 uker. Kurset holdes i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd og kamera.

Kurset gir en grundig innføring i emner som er essensielle for alle som jobber i kjøkken og kantine. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe i bransjen, men verken har praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Personer som ønsker å starte å jobbe innenfor et yrke og trenger en introduksjon til yrket. 

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Introduksjonskurs - 40 timer. 


Emne 1: Introduksjon

Emne 2: Lovverk i det norske arbeidslivet

Emne 3: Lovverk/regler/føringer relatert til yrket/praksisen

Emne 4: Etikk/yrkesetikk og mattradisjoner

Emne 5: Kommunikasjon med brukere av tjenesten

Emne 6: Fagspesifikt tema - Hygiene

Emne 7: Fagspesifikt tema - Råstoff og råstofflære

Emne 8: Fagspesifikt tema - Måltidssammensetning 

Emne 9: Fagspesifikt tema - Avfallshåndtering

Emne 10: Fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal kursdeltaker

L1 - ha økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

L2 - kunne se og forstå enkeltmenneskets behov for ernæringstilpasset mat

L3 - ha fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet

L4 - ha grunnleggende kompetanse på måltider og måltidssammenheng

L5 - ha innsikt i hygiene på ulike områder i arbeidet med mat

L6 - ha økt kompetanse på hvordan planlegge og tilberede måltider

L7 - ha innsikt i ulike råvarer

L8 - forstå viktigheten av avfallshåndtering og konsekvenser av matsvinn

L9 - ha kunnskap om generelle regler i arbeidslivet og spesifikt lovverk for bransjen

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Er du medlem i et LO forbund, og har vært det i mer enn 3 år, kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til korte yrkesrettede kurs for inntil kr 4 000,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.