AOF.no

Introduksjonskurs – kjøkken og kantine

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor i landet du bor. Kurset holdes onsdager kl. 17–21, til sammen 10 kurskvelder. Kurset holdes i digitalt klasserom, og du trenger pc/mac med lyd og kamera.

Kurset i kjøkken og kantine gir en innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med dette. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe i sektoren, men mangler praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.

Cooking together

Oppstart

16.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

6 990,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Cooking together

Kurset er rettet mot personer som ønsker å starte å jobbe, og trenger en introduksjon til yrket. 

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du har gode norskferdigheter.

Introduksjonskurset består av 40 timer. 

 • introduksjon

 • lovverk i det norske arbeidslivet

 • lovverk/regler/føringer  relatert til yrket/praksisen

 • etikk/yrkesetikk og mattradisjoner

 • kommunikasjon med brukere av tjenesten

 • fagspesifikt tema – hygiene

 • fagspesifikt tema – råstoff og råstofflære

 • fagspesifikt tema – måltidssammensetning 

 • fagspesifikt tema – avfallshåndtering

 • fagspesifikt tema og avslutning/oppsummering av kurset

 • øke sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert

 • kunne se og forstå enkeltmenneskets behov for ernæringstilpasset mat

 • få innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hva som er viktig for å skape god kommunikasjon med ulike brukergrupper av tilbudet

 • få grunnleggende kompetanse om måltider og måltidssammenheng

 • få innsikt i hygiene på ulike områder i arbeidet med mat

 • få økt kompetanse på hvordan planlegge og tilberede måltider

 • få innsikt i ulike råvarer

 • forstå viktigheten av avfallshåndtering og konsekvenser av matsvinn

 • få kunnskap om generelle regler i arbeidslivet og spesifikt lovverk for bransjen

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved kursslutt.

Kr 6 990,- pluss utgifter til materiell og eksamensavgift.

Er du medlem i et LO-forbund og har vært det i mer enn tre år, kan du søke LOs utdanningsfond om stipend til korte yrkesrettede kurs med inntil kr 4 000,-.

Interessert i noen av disse?